Selecteer Pagina

Deltalinqs vraagt perspectief van kabinet

door | 21 sep, 2022 | Archief, Energie

Perspectief

Victor van der Chijs (foto: Pierre Crom)

English translation ->

Het Rotterdamse industriële cluster heeft een duidelijk perspectief nodig, stelt Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs. Hij vraagt het kabinet om de toezegging voor steun concreet uit te werken.

De in Rotterdam gevestigde energie-intensieve industrie wordt zwaar geraakt door de sterk gestegen energieprijzen. “Een aantal bedrijven in het Rotterdamse industriecluster heeft de productie deels al afgeschaald of stilgelegd vanwege de hoge stroom- of gaskosten. Het risico is zeer reëel dat meer bedrijven volgen”, aldus Van der Chijs. Volgens Deltalinqs is het hierdoor onzeker of de doelen in de energietransitie worden gehaald.

Acute tekorten

Het importeren van halffabricaten en eindproducten uit een goedkoper land lijkt aantrekkelijk, maar dat is het niet, zegt Van der Chijs. “Hoe belangrijk het is om juist onafhankelijker te worden van andere delen in de wereld, blijkt nu wel uit de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de spanningen in Zuidoost-Azië. En ook tijdens de Covid-pandemie werd Europa geconfronteerd met acute tekorten. Die afhankelijkheden moeten we beperken.”

Perspectief

EU-landen kunnen industriële bedrijven de helpende hand te bieden. Landen als Duitsland en Frankrijk steunen hun energie-intensieve industrie, ziet Van der Chijs. “Zij zien hun industrie als vitaal voor hun economische gezondheid. Maar deze steun zorgt nu voor een verstoord Europees speelveld. Dat speelveld moet gelijk zijn en blijven!”

Zie ook: ‘Chemische industrie in zorgelijke situatie’

English translation

Deltalinqs demands perspective from cabinet

The Rotterdam industrial cluster needs perspective, argues Deltalinqs chairman Victor van der Chijs. He is asking the cabinet to concretise its commitment to support.

The Rotterdam-based energy-intensive industry has been hit hard by the sharp rise in energy prices. “A number of companies in the Rotterdam industrial cluster have already scaled down or shut down production in part because of high electricity or gas costs. There is a very real risk that more companies will follow,” Van der Chijs said. According to Deltalinqs, this makes it uncertain whether the targets in the energy transition will be met.

Acute shortages

Importing semi-finished and finished products from a cheaper country seems attractive, but it is not, says Van der Chijs. “Just how important it is to become more independent from other parts of the world is now evident from the effects of the war between Russia and Ukraine and the tensions in Southeast Asia. And Europe also faced acute shortages during the COVID pandemic. We need to reduce these dependencies.”

Support

EU countries are free to give industrial companies a helping hand. Countries like Germany and France support their energy-intensive industries, Van der Chijs observes. “They see their industry as vital to their economic health. But this support now creates a distorted European playing field. That playing field should be and remain level!”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!