Selecteer Pagina

‘Investeren in robotisering cruciaal voor industrie’

door | 17 feb, 2022 | Nieuws

English translation ->

Uit oogpunt van continuïteit doen industriële bedrijven er goed aan om te investeren in robotisering. Dit stelt Gert Jan Braam, sector banker industry bij ING.

“Het tekort aan technisch geschoold personeel is groot en de krapte op de arbeidsmarkt neemt hand over hand toe. Het personeelstekort bedreigt steeds vaker de continuïteit van de productieprocessen. Ook zet het een rem op de welvaartsgroei”, signaleert Braam. Hij ziet in robotisering ‘een belangrijke pijler’ in de oplossing hiervoor.

Robotisering

Volgens hem doen bedrijven in de industrie er om drie redenen goed aan om versneld in robotisering te investeren. Ten eerste verkleint dit de gevolgen van het oplopende tekort aan arbeidskrachten. Ook dragen robots eraan bij dat fouten in het productieproces door menselijk handelen worden voorkomen. Ten derde verhogen robots de geproduceerde output. “Dit verhoogt de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie. Het is essentieel dat productiebedrijven investeringen in robotisering verder opvoeren”, aldus Braam.

Zie ook: Shypple wint techprijs

English translation

Investing in robotisation is crucial for industry

From the perspective of continuity, industrial companies would do well to invest in robotisation. This is the opinion of Gert Jan Braam, sector banker industry at ING.

“The shortage of technically trained personnel is significant and the labour market is becoming increasingly tight. The shortage of personnel is increasingly threatening the continuity of production processes. It also puts a brake on the growth of prosperity”, says Braam. He sees robotisation as ‘an important pillar’ in the solution.

Increasing output

According to him, companies in the industry should invest in robotisation for three reasons. Firstly, it reduces the consequences of the increasing labour shortage. Robots also help to prevent human errors in the production process. Thirdly, robots increase the output produced. “This increases the competitiveness of Dutch industry. It is essential that production companies increase their investments in robotisation”, says Braam.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!