Selecteer Pagina

Inerc

door | 9 okt, 2023 | Bedrijveninfo

Waterstofinnovatie = samenwerken

Op de onlangs gehouden World Hydrogen Summit was Inerc een opvallende partij. Directeur John Bruijnen met zijn team en samenwerkingspartners Adinex, Somni Solutions en EnTranCe voerden hier namelijk live demonstraties uit van de onlangs ontwikkelde H2 Sensible Gas Sensors. 

Tekst: Connie Lindhoud

“Met onze demonstraties op de World Hydrogen Summit trokken we flink publiek”, aldus Bruijnen. “We konden namelijk echt laten zien dat de H2 Sensible Sensor-oplossing zeer betrouwbaar en veilig is voor de detectie van waterstof. Met de fiber optische kabel van de H2 Sensible Sensor kun je betrouwbare metingen uitvoeren via een groot aantal sensoren tegelijkertijd. Een groot voordeel ten opzichte van traditionele sensoren. Dat we op dit wereldwijde podium voor de waterstofsector deze in samenwerking met onze partners ontwikkelde toepassing konden demonstreren is een mooie mijlpaal.”

Samenwerking

Want samenwerking, daar draait het om bij de ontwikkeling van waterstoftoepassingen en de veiligheid rondom waterstof. “Dat is voor mij zo klaar als een klontje”, aldus Bruijnen. “Inerc is actief deelnemer aan het Kenniscentrum Waterstofveiligheid, we zijn strategische partner van het International Center for Hydrogen Safety (CHS) en we zijn aangesloten bij de Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie (NWBA). Via deze netwerken vinden we nieuwe samenwerkingspartners om samen innovatietrajecten mee te doen.”

John Bruijnen

Innovatieprojecten

“Je zou het misschien niet meteen denken, maar waterstoftechnologie is ook voor het ministerie van Defensie van groot belang. Zo loopt er momenteel bijvoorbeeld een groot innovatietraject rondom waterstoftoepassingen voor drones, de NederDrone. Als je een drone op waterstof kunt laten vliegen, levert dat een flink langere vliegduur op dan wanneer de drone op een batterij vliegt. Maar als drones op waterstof vliegen moet die brandstof wel beschikbaar zijn op locatie. En het mooiste is als je de waterstof daar ook ter plekke kunt produceren met behulp van een compacte elektrolyser. Dan heb je een compleet waterstof vulstation. Nu gebruikt een elektrolyser natuurlijk wel elektriciteit en daarmee ben je afhankelijk van resources ter plaatse. De volgende stap was daarom de inzet van een zonnecelcontainer waarmee zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit ten behoeve van de elektrolyser. Daarmee is de complete waterstofketen onafhankelijk van lokale bronnen op elke denkbare locatie te realiseren.”

Optimalisatie

“Onlangs hebben we de opzet en werking van deze waterstofketen inclusief zonnecelcontainer getest. Met de resultaten daarvan gaan we de komende tijd werken aan optimalisatie en verdere verlenging van de vliegduur. Deze nieuwe drone technologie is overigens ook goed toepasbaar in andere sectoren. Denk aan de inspectie van pijpleidingen, haven- en kustgebieden en oppervlaktewateren”, vertelt Bruijnen. “Bij nieuwe waterstofprojecten in de industrie merken we wel dat het vergunningstraject vaak lang en complex is. De wet- en regelgeving is nog niet toegespitst op de ontwikkelingen op het gebied van waterstofproductie en -opslag. De omgeving is daarbij ook belangrijk: waterstofinstallaties passen alleen in een omgeving waar de risico’s klein en vooral beheersbaar zijn.”

Trainingen

“Een belangrijk aspect van ons werk is het trainen van medewerkers die bij waterstofprojecten of -toepassingen betrokken zijn. Bij zo’n training gaat het over het in kaart brengen van risico’s, welke beheersmaatregelen er mogelijk zijn, welke technieken op het gebied van bijvoorbeeld gasdetectie ingezet kunnen worden en nog veel meer. Vanuit brandweerorganisaties en veiligheidsregio’s is er veel belangstelling voor deze specifieke trainingen. Daarbij komen ook de lessons learnt uit de praktijk aan de orde. Als partners in de internationale waterstofsector delen we ervaringen omtrent veiligheid op een open manier zodat iedereen deze ter harte kan nemen. Want niemand is gebaat bij een groot incident waardoor waterstof in een kwaad daglicht komt te staan.”

Kansen

Waar waterstofveiligheidsexpert Bruijnen de meeste kansen ziet voor waterstof? “Voor kleine en middelgrote bedrijven liggen er nog veel mogelijkheden. Naar mijn mening leent waterstof zich vooral voor decentrale productie en toepassing. Een mkb-bedrijf kan het surplus aan zonne-energie van de zonnepanelen op het bedrijfspand omzetten in waterstof met behulp van een kleine electrolyser. Deze waterstof kun je vervolgens gebruiken voor bedrijfsvoertuigen of je slaat het op en zet het op een later moment weer om in elektriciteit. Zo pas je waterstof toe als energiedrager of energiebron zonder dat er transport over grote afstand nodig is. Daar zitten namelijk ook nog de nodige uitdagingen aan: het verpompen over grote afstand kost veel energie en doordat waterstof een heel klein molecuul is, is het risico op lekkage zeker aanwezig. Een decentrale aanpak waarbij waterstofproductie en -gebruik op één locatie plaatsvinden kan dan efficiënter, goedkoper en veiliger zijn. Maar welke energiemix optimaal is voor een specifiek bedrijf is van veel factoren afhankelijk, waaronder de locatie, bedrijfsactiviteiten, netcapaciteit, beschikbaarheid van resources, enzovoorts. Komt waterstof daarbij in beeld? Dan ondersteunen we graag met onze kennis en ervaring. Want alleen door kennis te delen en samen te werken kunnen we de stap naar een duurzame toekomst zetten”, besluit Bruijnen.

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!