Selecteer Pagina

Industriële afnemers van zuurstof gezocht

door | 24 feb, 2021 | Archief, Energie, Petrochemie

Zuurstof

English translation ->

In de haven bestaan plannen om uit groene elektriciteit waterstof te maken. Daarbij komen ook grote hoeveelheden zuurstof vrij. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs zoeken hiervoor afnemers.

BP heeft samen met Nouryon plannen een electrolyser te bouwen, waar uit offshore windstroom groene waterstof wordt gemaakt. Shell is hier ook mee bezig. Bij dit electrolyseproces komen ook grote hoeveelheden zuurstof vrij. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs hebben TNO gevraagd een studie te doen naar de mogelijkheden hiervan.

Reactant

“In de studie maken we inzichtelijk hoe de vraag van zuurstof en lucht in de industrie momenteel is en hoe die in de toekomst zou kunnen veranderen”, zegt Harry van Dijk van het Deltalinqs Climate Program op de website van Deltalinqs. Zo kan zuurstof worden gebruikt om verbrandingen zuiverder te maken, als reactant in de chemie of in een warmtekrachtkoppeling voor het opwekken van warmte en elektriciteit.

Zuurstof

“Wat we nu verder willen onderzoeken is of het ook economisch haalbaar is om al die zuurstof van toekomstige groenewaterstoffabrieken een nuttige rol te laten spelen in het Rotterdamse haven- en industriegebied”, zegt Van Dijk. Erik van der Heijden van het havenbedrijf vult aan: “We willen nu verder met bedrijven in gesprek om te onderzoeken of het voor hun interessant is. Als er ideeën zijn of mogelijkheden gezien worden, gaan we graag in gesprek!”

Zie ook: Onderzoek naar 5 MW electrolyser bij AVR

English translation

Industrial buyers of oxygen wanted

There are various plans in the port to produce hydrogen from green electricity. In doing so, large quantities of oxygen are released. The Port of Rotterdam Authority and Deltalinqs are looking for customers.

BP, together with Nouryon, has plans to build an electrolyser to produce green hydrogen from offshore wind power. Shell is also working on this. This electrolysis process also releases large quantities of oxygen. The Port of Rotterdam Authority and Deltalinqs have asked TNO to conduct a study into the possibilities.

Combustion

“In the study, we provide insight into the current demand for oxygen and air in industry and how this might change in the future”, says Harry van Dijk of the Deltalinqs Climate Program on the Deltalinqs website. For example, oxygen can be used to make combustion purer, as a reactant in chemistry or in a cogeneration plant to generate heat and electricity.

Further discussions

“What we now want to investigate further is whether it is also economically feasible to have all that oxygen from future green hydrogen plants play a useful role in the Rotterdam port and industrial area”, says Van Dijk. Erik van der Heijden of the Port Authority adds: “We now want to have further discussions with companies to investigate whether it is of interest to them. If there are ideas or opportunities, we will be happy to discuss them!”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!