Selecteer Pagina

Industrie vreest tekorten olie en gas

door | 8 mrt, 2022 | Archief, Energie, Petrochemie

English translation ->

De prijzen van olie en gas rijzen de pan uit. Toch hebben industriële bedrijven grotere zorgen over mogelijke tekorten die aan olie en gas gaan ontstaan.

Hans Grünfeld, directeur van de VEMW, zegt in het FD de angst onder bedrijven te zien toenemen over tekorten aan olie en gas. “Grote industriële accommodaties zijn niet gewend om na te denken over scenario’s waarbij er geen gas is”, stelt hij in de krant. “Bij veel installaties is de gasvoorziening vaak cruciaal voor de veiligheid. Als de elektriciteitsvoorziening om wat voor reden dan ook uitvalt, dan zorgt de gasvoorziening er nu voor dat er een minimale hoeveelheid elektriciteit kan worden geproduceerd om een raffinaderij of industrieel complex veilig af te schakelen. Zodra de gasvoorziening wegvalt, zijn die veiligheidskleppen er niet meer.”

Tekorten voorkomen

De VEMW pleit ervoor om kolencentrales in Nederland weer volledig in te zetten. Ook raadt de brancheorganisatie voor grote energieverbruikers aan om opnieuw na te denken over het stopzetten van de gaswinning in Groningen.

Boycot

Nederlandse raffinaderijen draaien voor een belangrijk deel op Russische olie. Mocht er een boycot op Russische olie worden ingesteld, dan zullen de gevolgen groot zijn, waarschuwt Erik Klooster, directeur van de VNPI, in dezelfde krant. “Wij verwachten dat er delen van het raffinagecomplex in Nederland, en zeker in Europa, stil komen te vallen op het moment dat de toevoer van Russische olie wordt stopgezet. Maar als de sancties er komen, zullen wij er met volle overtuiging aan meewerken.”

Zie ook: Amper impact sancties op haven Rotterdam

English translation

Industry fears shortages of oil and gas

The prices of oil and gas are skyrocketing. Nevertheless, industrial companies are more concerned about possible shortages of oil and gas.

Hans Grünfeld, director of the VEMW, says in the FD that the fear among companies about shortages of oil and gas is growing. “Large industrial accommodations are not used to thinking about scenarios where there is no gas”, he states in the newspaper. “In many facilities, the gas supply is often crucial for safety. If the electricity supply fails for any reason, the gas supply now ensures that a minimum amount of electricity can be produced to safely shut down a refinery or industrial complex. As soon as the gas supply is lost, those safety valves are no longer there.”

Groningen

The VEMW advocates that coal-fired power stations in the Netherlands should be fully deployed again. The industry organisation for large energy consumers also recommends reconsidering the discontinuation of gas extraction in Groningen.

Refineries

Dutch refineries run to a large extent on Russian oil. Should a boycott be imposed on Russian oil, then the consequences will be considerable, warns Erik Klooster, director of the VNPI in the same newspaper. “We expect that parts of the refinery complex in the Netherlands, and certainly in Europe, will come to a standstill when the supply of Russian oil is stopped. But if the sanctions come, we will cooperate with full conviction.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!