Selecteer Pagina

‘Industrie moet zich op haar verhaal beraden’

door | 28 okt, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Perspectief

Victor van der Chijs (foto: Pierre Crom)

English translation ->

De Nederlandse industrie doet er verstandig aan zich op haar verhaal te beraden. Dit concludeert voorzitter Victor van der Chijs na zijn bezoek aan het congres Springtij Forum.

Als voorzitter van Deltalinqs moet je niet in je eigen ‘haven- en industriebubbel’ blijven zitten. Daarom bracht Victor van der Chijs een bezoek aan het congres Springtij Forum op Terschelling, waar bedrijven, ngo’s, de milieubeweging en de overheid elkaar ontmoeten.

Beraden

Op de website van Deltalinqs doet Van der Chijs verslag van zijn bezoek. Het viel hem op dat ‘niet iedereen geïnteresseerd is in de dialoog’. “Verder ervaarde ik wantrouwen ten aanzien van de industrie. Daarover maak ik mij zorgen. Ik denk dat het tijd is dat we ons als industrie beraden op ons verhaal, maar ons ook moeten realiseren dat lang niet iedereen interesse heeft in ons verhaal, laat staan te overtuigen is van onze intenties.”

Erg technologisch verhaal

“We zullen ons dus steeds opnieuw moeten verplaatsen in het perspectief van de ander”, aldus Van der Chijs. “We vertellen vanuit de industrie een erg technologisch verhaal, en benadrukken de mogelijke problemen. Terwijl de energie- en grondstoffentransitie een enorme maatschappelijke transitie is die voor iedereen gevolgen heeft, maar ook veel kansen biedt.”

Zie ook: De klok tikt

English translation

‘Industry should reconsider its story’

Dutch industry would be well advised to reconsider its story. This is the conclusion of chairman Victor van der Chijs after his visit to the Springtij Forum conference.

As chairman of Deltalinqs, you mustn’t stay in your own ‘port and industry bubble’. That is why Victor van der Chijs visited the Springtij Forum congress on Terschelling, where companies, NGOs, the environmental movement and the government meet.

‘Rethink our story’

Van der Chijs reports on his visit on the Deltalinqs website. He noticed that ‘not everyone is interested in dialogue’. “Furthermore, I experienced distrust towards the industry. That worries me. I think it is time for us, as an industry, to rethink our story, but also to realise that not everyone is interested in our story, let alone convinced of our intentions.”

Huge social transition

“So we will have to put ourselves in the other person’s perspective again and again”, says Van der Chijs. “We tell a very technological story from the industry’s point of view, and emphasise the possible problems. Whereas the energy and raw materials transition is a huge social transition that has consequences for everyone, but also offers many opportunities.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!