Selecteer Pagina

‘Industrie laat energiebesparingskansen liggen’

door | 31 okt, 2022 | Archief, Energie, Petrochemie

English translation

De Nederlandse industrie laat energiebesparingskansen lopen, stelt Natuur & Milieu. Door op verschillende manieren zuiniger met energie om te gaan, kan 1,5 miljard m3 aardgas worden bespaard. 

In opdracht van de milieuorganisatie heeft onderzoeksbureau Berenschot de energiebesparingsmogelijkheden voor de industrie onderzocht. Daaruit blijkt dat op verschillende manieren 1,5 miljard aardgas kan worden bespaard. Dit is evenveel als het verbruik van zo’n 1,2 miljoen huishoudens, aldus Natuur & Milieu.

Energiebesparingskansen

“Door middel van een aantal ingrepen is het aardgasverbruik in elk geval 16 procent omlaag te brengen. Hiervoor hoeft niet eens het productieproces te worden stilgelegd. Het is echt laaghangend fruit. Bovendien is het in het kader van de uitgebreide energiebesparingswetgeving vanaf volgend jaar voor alle bedrijven verplicht”, zegt Rob van Tilburg, directeur programma’s bij de milieuorganisatie.

‘Snel rendabel’

Alleen al het hergebruik van warmte in de industrie kan een besparing op het aardgas opleveren als het totale aardgasverbruik van alle huishoudens in de provincie Utrecht, stelt Natuur & Milieu. Van Tilburg: “Energiebesparing moet nu eindelijk topprioriteit krijgen. Met de hoge gasprijzen is het nu heel snel rendabel al het technisch potentieel aan besparing te verzilveren. Dit leidt tot een structurelere verduurzaming dan het tijdelijk stilleggen van productieprocessen, zoals nu gebeurt vanwege de gascrisis. De relatief eenvoudige ingrepen snel doorvoeren is het minste wat de industrie nu kan doen. Zo worden we minder afhankelijk van aardgas én stoten we minder CO2 uit.” Volgens het onderzoek komt de totale CO2-besparing op korte termijn op 2,6 Mton uit, als ‘een combinatie van maatregelen’ wordt genomen.

Zie ook:  Nieuw Europees fonds voor energietransitie

English translation

Industry misses out on energy-saving opportunities’

The Dutch industry is missing out on energy saving opportunities, argues Natuur & Milieu. By using energy more efficiently in various ways, 1.5 billion m3 of natural gas could be saved.

Commissioned by the environmental organisation, research agency Berenschot studied the energy saving opportunities for industry. This shows that 1.5 billion natural gas can be saved in various ways. This is as much as the consumption of some 1.2 million households, according to Natuur & Milieu.

Low-hanging fruit

“Through a number of interventions, natural gas consumption can be reduced by at least 16 per cent. This does not even require shutting down the production process. It really is low-hanging fruit. Moreover, under the expanded energy-saving legislation, it will be mandatory for all companies from next year,” says Rob van Tilburg, Director of programmes at the environmental organisation.

‘Quickly profitable’

The reuse of heat in industry alone could save as much as the total natural gas consumption of all households in the province of Utrecht, Natuur & Milieu argues. Van Tilburg: “Energy saving must finally be given top priority. With high gas prices, it is now very quickly profitable to cash in on all the technical potential savings. This leads to more structural sustainability than temporarily shutting down production processes, as is happening now because of the gas crisis. Implementing relatively simple interventions quickly is the least the industry can do now. This way, we will become less dependent on natural gas ánd emit less CO2.” According to the study, the total CO2 savings in the short term comes to 2.6 Mtonne if “a combination of measures” is taken.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!