Selecteer Pagina

IJzererts en kolen geven overslag push

door | 22 jul, 2021 | Archief, Energie, Haven

English translation ->

De overslag van goederen in de haven van Rotterdam is in het eerste halfjaar van 2021 met 5,8 procent gestegen. Er werden vooral meer ijzererts en kolen overgeslagen.

‘Haven Rotterdam veert op na coronadip’ is de kop van het persbericht dat het Havenbedrijf Rotterdam vandaag verstuurt. De overslag nam in de eerste zes maanden van het jaar met 5,8 procent toe tot 231,6 miljoen ton. Daarmee is de overslag nog niet helemaal hersteld van de coronacrisis.

IJzererts en kolen

De overslag van ijzererts nam met 34,4 procent toe en van kolen met 35,8 procent. Deze segmenten lieten de grootste groei zien. Vooral het opleven van de Duitse staalindustrie zorgde voor een grotere vraag naar ijzererts en schroot. Hierdoor nam ook de behoefte aan cokeskolen bestemd voor hoogovens toe. Vanwege de tegenvallende elektriciteitsproductie uit wind was er veel meer vraag naar energiekolen voor stroomopwekking.

‘Bemoedigend’

“Het is bemoedigend om te zien dat het totale overslagvolume kwartaal op kwartaal toeneemt’, zegt ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. “Dat betekent evenwel niet dat de Rotterdamse haven de coronadip van vorig jaar al helemaal heeft goedgemaakt. De financiële resultaten van het Havenbedrijf waren naar tevredenheid. Die stellen ons in staat om te blijven investeren in de haven van de toekomst, in de transitie naar schonere energie en in goede bereikbaarheid, zodat we onze klanten helpen om meer lading naar Rotterdam te halen.” 

Zie ook: Havenbedrijf positief over aantrekkende overslag

English translation

Iron ore and coal give push to transhipment

Transhipment of goods in the port of Rotterdam increased by 5.8 percent in the first half of 2021. The transhipment of iron ore and coal in particular increased.

‘Port of Rotterdam rebounds after corona dip’ is the headline of the press release issued by the Port of Rotterdam Authority today. Transhipment increased in the first six months of the year by 5.8 percent to 231.6 million tonnes. This means that transhipment has not yet fully recovered from the corona crisis.

Highest growth

Transhipment of iron ore increased by 34.4% and of coal by 35.8%. These segments showed the highest growth. In particular, the revival of the German steel industry increased the demand for iron ore and scrap. This also increased the demand for coking coal for blast furnaces. Because of the disappointing electricity production from wind, the demand for energy coal for power generation was much higher.

‘Encouraging’

“It is encouraging to see that the total transhipment volume is increasing quarter on quarter”, says CEOAllard Castelein of the Port of Rotterdam Authority. “However, this does not mean that the Port of Rotterdam has already made up for last year’s corona dip. The Port Authority’s financial results were satisfactory. They enable us to continue investing in the port of the future, in the transition to cleaner energy and in good accessibility, so that we can help our customers bring more cargo to Rotterdam.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!