Selecteer Pagina

HyCC legt partijen vast voor groenewaterstofproject

door | 6 feb, 2023 | Energie, Innovatie, Nieuws

English translation ->

HyCC heeft een bedrijf gecontracteerd dat de engineering van het groenewaterstofproject H2eron gaat verzorgen. Ook heeft HyCC een leverancier van de electrolyse-stacks vastgelegd.

HyCC gaat in Delfzijl een groenewaterstofproject realiseren dat de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen op het Chemiepark door SkyNRG moet ondersteunen. H2eron, zoals het project is genaamd, heeft een capaciteit van 40 megawatt. 

Groenewaterstofproject

In Kraftanlagen Energies & Services heeft HyCC een partij gevonden die het basisontwerp en de engineering van de fabriek gaat verzorgen. Nel wordt de leverancier van de atmosferische alkaline elektrolyse-stacks, waarmee groene waterstof uit hernieuwbare stroom en water kan worden geproduceerd. 

Definitieve investeringsbeslissing

HyCC heeft inmiddels de milieuvergunning voor het project binnen. Het zegt nu naar een definitieve investeringsbeslissing toe te werken. Marcel Galjee, managing director van  HyCC: “Betrouwbare leveringen van groene waterstof zijn essentieel om sectoren zoals de luchtvaartindustrie koolstofarm te maken. We bouwen voort op tientallen jaren ervaring in grootschalige elektrolyse en zijn verheugd om met deze sterke partners naar de volgende fase van het project te gaan en de basis te leggen voor de nieuwe waterstofeconomie.”

Samen met BP werkt HyCC aan de realisatie van een groenewaterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Deze fabriek – H2-Fifty – krijgt een capaciteit van 250 megawatt.

Zie ook: Galjee (HyCC) hoopvol door voorstel VVD/D66

English translation

HyCC secures parties for green hydrogen project

HyCC has contracted a company to provide engineering services for the H2eron green hydrogen project. HyCC has also secured a supplier of the electrolysis stacks.

HyCC will realise a green hydrogen project in Delfzijl to support SkyNRG’s production of sustainable jet fuels at the Chemiepark. H2eron, as the project is called, has a capacity of 40 megawatts.

Green hydrogen

In Kraftanlagen Energies & Services, HyCC has found a party that will provide the basic design and engineering of the plant. Nel will be the supplier of the atmospheric alkaline electrolysis stacks, which can produce green hydrogen from renewable electricity and water.

Next phase

HyCC has now secured the environmental permit for the project. It says it is now working towards a final investment decision. Marcel Galjee, managing director of HyCC, says: “Reliable supplies of green hydrogen are essential to decarbonise sectors such as the aviation industry. Building on decades of experience in large-scale electrolysis, we are excited to move to the next phase of the project with these strong partners and lay the foundations for the new hydrogen economy.”
Together with BP, HyCC is working on the realisation of a green hydrogen plant on the Second Maasvlakte in Rotterdam. This plant – H2-Fifty – will have a capacity of 250 megawatts.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!