Selecteer Pagina

Galjee (HyCC) hoopvol door voorstel VVD/D66

door | 15 apr, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie, Petrochemie

Marcel Galjee (archiefoto: Pierre Crom)

English translation ->

VVD en D66 stellen voor om nog meer in te zetten op de productie van groene waterstof. Marcel Galjee, managing director van HyCC, verwelkomt het voorstel.

De twee regeringspartijen maakten deze week bekend dat zij willen inzetten op een verdubbeling van het vermogen aan opgewekte elektriciteit op zee. In plaats van 4 gigawatt streven ze naar 8 gigawatt in 2030. 

Galjee zegt op LinkedIn blij te zijn met het plan: “Onze staalproductie, chemische industrie en vliegtuigbrandstoffen kunnen we niet verduurzamen zonder waterstof. Alleen voor de Nederlandse staalproductie is al bijna 4 gigawatt aan elektrolysecapaciteit nodig om jaarlijks meer dan 12 megaton aan CO2-emissies weg te nemen. Dus ja, als wij in Nederland werkgelegenheid en industrie willen behouden én verduurzamen, dan moet dit.”

Galjee: ‘Gigantische uitdaging’

Volgens Galjee is het mogelijk om in Nederland de benodigde elektriciteit hiervoor op te wekken. “Het kan, maar het vergt meer durf en drive dan ik in Nederland tot nu toe heb gezien. Daarom stemt het mij hoopvol dat de omvang van deze opgave nu ook indaalt bij de politiek. Want we staan in Nederland niet alleen voor een gigantische uitdaging om onze industrie te verduurzamen, maar er ligt ook een enorme kans voor ons. Een kans om voorop te lopen in de industrie-transitie en te verduurzamen; een kans om niet alleen bestaande werkgelegenheid te behouden maar ook nieuwe waardeketens te bouwen.”

Zie ook: Waterstofbedrijf HyCC officieel van start

English translation

Galjee (HyCC) hopeful becasue of VVD/D66 proposal

VVD and D66 propose to put even more effort into the production of green hydrogen. Marcel Galjee, managing director of HyCC, welcomes the proposal.

The two government parties announced this week that they want to double the capacity of generated electricity at sea. Instead of 4 gigawatts, they aim for 8 gigawatts in 2030.

Galjee says on LinkedIn that he is happy with the plan: “We cannot make our steel production, chemical industry and aviation fuels sustainable without hydrogen. Dutch steel production alone requires almost 4 gigawatts of electrolysis capacity to eliminate more than 12 megatonnes of CO2 emissions annually. So yes, if we want to preserve jobs and industry in the Netherlands and make them more sustainable, this is what we need.”

‘Huge challenge’

According to Galjee, it is possible to generate the necessary electricity for this in the Netherlands. “It is possible, but it requires more courage and drive than I have seen in the Netherlands so far. That’s why I’m hopeful that the scale of this task is now also being recognised by politicians. Because in the Netherlands we are not only facing a huge challenge to make our industry more sustainable, but we also have a huge opportunity ahead of us. An opportunity to lead the industry transition and make it more sustainable; an opportunity not only to retain existing jobs but also to build new value chains.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!