Selecteer Pagina

Havenbedrijf test walstroom uit batterijen

door | 4 mrt, 2022 | Archief, Energie

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Op de Maaskade in Rotterdam voert het Havenbedrijf Rotterdam een proef uit met walstroom uit batterijen voor grote binnenvaartschepen. Skoon Energy levert het batterijsysteem.

Op zestig plaatsen in Rotterdam staan walstroomkasten voor binnenvaartschepen. Elke kast kan vier tot zes binnenvaartschepen van stroom voorzien tot een maximum van 40 Ampère. Omdat grotere binnenvaartschepen meer elektriciteit nodig hebben, is het Havenbedrijf Rotterdam een proef gestart met batterijen. Deze ondersteunen de walstroomkasten met extra stroom.

Batterijen

Als een binnenvaartschip meer dan 40 Ampère nodig heeft, zal de batterij de extra elektriciteit leveren, tot een maximum van 63 Ampère. Zonder het gebruik van een batterij zou bij een dergelijke elektriciteitsbehoefte de zekering van de walstroomkast eruit klappen. Tot het eind van deze maand wil het havenbedrijf bekijken of de combinatie van de batterijen met de walstroomkasten goed werkt. 

In Skoon Energy heeft het havenbedrijf een leverancier gevonden van de batterijen. Het bedrijf verhuurt mobiele batterijsystemen, waarmee het een schoon en financieel haalbaar alternatief zegt te bieden voor dieselaggregaten.

Zie ook: Damen over op stroom van batterijcontainers

English translation

Port Authority tests shore power from batteries

On the Maaskade in Rotterdam, the Port of Rotterdam Authority is conducting a trial with shore power from batteries for inland vessels. Skoon Energy supplies the battery system.

At sixty locations in Rotterdam shore-based power cabinets are installed for inland vessels. Each cabinet can supply four to six barges with power up to a maximum of 40 Ampere. Because larger barges need more electricity, the Port of Rotterdam Authority has started a trial with batteries. These support the shore power cabinets with extra power.

Combination

If an inland vessel needs more than 40 Ampere, the battery will supply the extra electricity, up to a maximum of 63 Ampere. Without the use of a battery, such an electricity demand would blow the fuse in the shore power box. Until the end of this month, the Port Authority wants to see if the combination of batteries and shore power cabinets works well.

In Skoon Energy, the Port Authority has found a supplier of the batteries. The company rents out mobile battery systems and claims to offer a clean and financially viable alternative to diesel generators.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!