Selecteer Pagina

Havenbedrijf Moerdijk tevreden over 2021

door | 17 jan, 2022 | Archief, Haven

Wild parkeren

English translation ->

Het Havenbedrijf Moerdijk blikt met tevredenheid terug op 2021. De overslag steeg het afgelopen jaar met 7 procent.

Ondanks de brexit en corona-uitbraak was 2021 ‘een goed jaar met wederom groei’ voor de haven van Moerdijk. De totale overslag nam met 7 procent toe tot 17.779 miljoen ton. Het segment containers steeg het sterkst, met 8 procent naar 746.546 TEU. Ook het aantal schepen groeide dat de haven aandeed. Er kwamen 10 procent meer zeeschepen (2.027) en 5,8 procent meer binnenvaartschepen (10.498).

Uitbreiding in 2021

Ook is het havenbedrijf blij met de komst van nieuwe bedrijven, zoals Air Liquide en Frigo, in Moerdijk. In de haven gevestigde bedrijven – MM Metal Recycling en Lidl – kozen er vorig jaar voor om uit te breiden.

Ketenregisseur

Volgens directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk zijn deze ontwikkelingen mede te danken aan een aangescherpte bedrijfsstrategie. “We hebben scherp geformuleerd waar wij en onze partners voor staan. Meetbare doelen zijn aan de bedrijfsstrategie toegevoegd, waardoor het havenbedrijf nóg beter invulling kan geven aan de rol als ketenregisseur.”

Zie ook: Air Liquide bouwt Air Seperation Unit in Moerdijk

English translation

Moerdijk Port Authority satisfied with 2021

The Moerdijk Port Authority looks back on 2021 with satisfaction. Transhipment increased by 7 per cent in the past year.

Despite the brexit and corona outbreak, 2021 was ‘a good year with growth again’ for the Port of Moerdijk. Total transhipment increased by 7 percent to 17,779 million tonnes. The container segment increased the most, by 8 per cent to 746,546 TEU. The number of ships calling at the port also increased. There were 10 per cent more sea-going vessels (2,027) and 5.8 per cent more inland navigation vessels (10,498).

New companies

The Port Authority is also pleased with the arrival of new companies in Moerdijk, such as Air Liquide and Frigo. Companies established in the port – MM Metal Recycling and Lidl – chose to expand last year.

Business strategy

According to director Ferdinand van den Oever of the Moerdijk Port Authority, these developments are partly due to a sharpened business strategy. “We have sharply formulated what we and our partners stand for. Measurable objectives have been added to the corporate strategy, as a result of which the Port Authority can give even better shape to its role as chain director.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!