Selecteer Pagina

Havenbedrijf laat kade in de Europoort verhogen

door | 10 mrt, 2021 | Archief, Haven, Infrastructuur

Archieffoto

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam laat de Tuimelkade in het westelijk havengebied verhogen tot NAP +5,70 meter. Hiermee bereidt het zich voor op hogere waterstanden.

De Tuimelkade dateert uit 1996, toen de Beerdam bij de Mississippihaven werd geopend. Hierdoor ontstond getijdenwerking in het Hartelkanaal en nam bij hoog water het overstromingsrisico toe voor de Europoort vanuit het Hartelkanaal. Om het gebied daartegen te beschermen, heeft het havenbedrijf toen de Tuimelkade aangelegd op de noordoostelijke oever van het Hartelkanaal.

Risico-analyse

De havengebieden zijn nu veilig voor hoge waterstanden, laat het havenbedrijf weten. Ze zijn drie tot zes meter boven NAP aangelegd en krijgen deels bescherming van stormvloedkeringen. Het besluit de Tuimelkade te verhogen komt voor uit een onlangs uitgevoerde risico-analyse. Door deze ingreep is de Europoort de komende vijftig jaar voorbereid op een zeespiegelstijging. 

Verhogen

De werkzaamheden aan de Tuimelkade beginnen in het tweede kwartaal van dit jaar en nemen ongeveer een jaar in beslag. Bij de werken wordt rekening gehouden met een eventuele volgende verhoging tot NAP +6,70 meter.

Zie ook: Vopak investeert in uitbreiding opslagcapaciteit

English translation

Port Authority to raise quay in Europoort

The Port of Rotterdam Authority is having the Tuimel quay in the western port area raised to NAP +5.70 metres. In doing so, it is preparing itself for higher water levels.

The Tuimel quay dates from 1996, when the Beerdam was opened at the Mississippihaven. This created tidal effects in the Hartelkanaal and increased the risk of flooding for Europoort from the Hartelkanaal at high tide. To protect the area against this, the Port Authority constructed the Tuimel quay on the northeast bank of the Hartelkanaal.

Risk analysis

The port areas are now safe from high water levels, the Port Authority announces. They have been constructed three to six metres above sea level and are partly protected by storm-surge barriers. The decision to raise the Tuimel quay is the result of a risk analysis carried out recently. With this intervention, Europoort will be prepared for a sea level rise in the next fifty years. 

Subsequent rise

Work on the Tuimel quay will start in the second quarter of this year and take about a year. The works will take into account a possible subsequent rise to NAP +6.70 metres.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!