Selecteer Pagina

Havenbedrijf en Shell doen beroep op de overheid

door | 20 jan, 2021 | Archief, Infrastructuur

Beroep op de overheid

English translation ->

Zowel Allard Castelein (Havenbedrijf Rotterdam) als Jos van Winsen (Shell) doen een beroep op de overheid om de aanleg van infrastructuur voor de energietransitie te ondersteunen. Beiden waren te gast bij de Deltalinqs Videocast.

Normaal gesproken houdt Deltalinqs in de derde week van het nieuwe jaar traditioneel een Jaardiner. Vanwege de coronapandemie was de bijeenkomst dit jaar vervangen door een videocast. Hierin was onder andere Jos van Winsen te gast, directeur van Shell Pernis. Hij gaf aan commitment van het nieuwe kabinet te verlangen voor de aanleg van waterstofinfrastructuur, “Dat geeft ons concurrentievoordeel, net zoals de aanleg van de Nieuwe Waterweg dat vroeger ook heeft opgeleverd.”

Beroep op de overheid

Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, sloot zich bij de woorden van Van Winsen aan. “De overheid moét een een speler willen zijn, en een substantieel deel van de investeringen in de infrastructuur op zich willen nemen. Anders hebben wij geen kans van slagen.” Castelein schetste dat de aanleg van een waterstofpijpleiding van Rotterdam via Chemelot naar Noordrijn-Westfalen ‘zomaar een miljard euro’ kost. 

Wedstrijd niet winnen

Snelheid is geboden, aldus Castelein. Met de aanleg van infrastructuur voor Porthos lijkt het goed te gaan, oordeelt hij. “Maar voor waterstof moet het sneller. In Duitsland wordt er 9 miljard voor vrijgemaakt, in Frankrijk 7 miljard en in Nederland is er 35 miljoen. Daar ga je de wedstrijd niet mee winnen.” 

Stikstofdossier

Volgens Victor van der Chijs, de nieuwe voorzitter van Deltalinqs, is de aanstaande kabinetsformatie het moment om een toezegging van de overheid te krijgen. Maar eerst gaat hij met het stikstofdossier aan de slag. “Dat is een ‘show stopper’, die nu alles tegenhoudt. Dat is ongelofelijk, en kan echt niet. Dit moeten we met elkaar gaan regelen.”

Zie ook: Deltalinqs vindt in Van der Chijs nieuwe voorzitter

English translation

Port Authority and Shell make appeal to government

Both Allard Castelein (Port of Rotterdam Authority) and Jos van Winsen (Shell) are appealing to the government to support the construction of infrastructure for the energy transition. Both were guests at the Deltalinqs Videocast.

Normally, Deltalinqs holds its traditional Annual Dinner in the third week of the new year. Because of the corona pandemic, this year the meeting was replaced by a videocast. One of the guests was Jos van Winsen, director of the Shell Pernis refinery. He indicated that he would like to see the new cabinet commit to the construction of hydrogen infrastructure, “That will give us a competitive advantage, just as the construction of the Nieuwe Waterweg did in the past.”

Hydrogen pipeline

Allard Castelein, director of the Port of Rotterdam Authority, agreed with Van Winsen’s words. “The government has to want to be a player, and take a substantial part of the investments in the infrastructure. Otherwise we have no chance of success.” Castelein outlined that the construction of a hydrogen pipeline from Rotterdam via Chemelot to North Rhine-Westphalia would cost ‘just about a billion euros’. 

Win the race

Speed is of the essence, according to Castelein. With the construction of infrastructure for Porthos, things seem to be going well, he judges. “But things have to move faster for hydrogen. Germany has made 9 billion available for it, France 7 billion, and the Netherlands 35 million. You’re not going to win the race with that.” 

Nitrogen file

Victor van der Chijs, the new chairman of Deltalinqs, indicated that the upcoming cabinet formation is the moment to get a commitment from the government. But first he’ll get to work on the nitrogen file. “That’s a ‘show stopper’, which is now holding up everything. That’s unbelievable, and really can’t be. We need to start sorting this out together.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!