Selecteer Pagina

Gevolgen Russische inval doen zich voelen in Rotterdam

door | 24 jul, 2022 | Archief, Energie, Haven

Grondstoffentransitie

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

In de haven van Rotterdam is in de afgelopen zes maanden van dit jaar 0,8 procent meer overgeslagen. Verschillende goederensegmenten zijn beïnvloed door de Russische inval in Oekraïne.

In totaal is er in de eerste helft van dit jaar 233,5 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Dat is 0,8 procent meer dan in 2021, toen in dezelfde periode 231,6 miljoen ton werd verwerkt. De omzet van het Havenbedrijf Rotterdam steeg met 6,3 procent naar 412,2 miljoen euro. 

Meer kolen

Droog massagoed zag een groei van 4,4 procent. De overslag van ijzererts daalde met 20,6 procent. Dit valt te verklaren door een verminderde productie van staal in Duitsland, door de hoge energiekosten. De overslag van kolen nam met 29,7 procent toe. Dit komt doordat energiecentrales meer kolen gebruiken. Het segment overig stukgoed nam met 17,7 procent toe, dankzij de groeiende import van staal en non-ferro metalen. Door de gestegen prijzen van deze producten worden die nu uit Azië gehaald.

Russische inval

Bij nat massagoed steeg de overslag met 4,6 procent. Russische olie gaat via Rotterdam naar andere landen, zoals India. Noordwest-Europese raffinaderijen zijn op andere dan Russische olie overgeschakeld. De overslag van LNG steeg met 45,8 procent. De overslag van containers nam met 4,4 procent af. Dit komt doordat het containervervoer naar Rusland is weggevallen. Ook is de containermarkt sinds de coronacrisis nog van slag.

Zie ook: Oorlog in Oekraine raakt overslag in Rotterdam

English translation

Impact of Russian invasion is felt in Rotterdam

Transhipment in the port of Rotterdam increased by 0.8 percent in the first six months of this year. Various goods segments were affected by the Russian invasion of the Ukraine.

In total, 233.5 million tonnes of goods were transshipped in the first half of this year. This is 0.8 percent more than in 2021, when 231.6 million tonnes were handled in the same period. The turnover of the Port of Rotterdam Authority increased by 6.3 percent to 412.2 million euro.

More coal

Dry bulk saw a growth of 4.4 percent. The transhipment of iron ore dropped by 20.6 percent. This can be explained by a decreased production of steel in Germany due to high energy costs. Coal transhipment increased by 29.7 percent. This is because power stations are using more coal. The other general cargo segment increased by 17.7%, due to the growing import of steel and non-ferrous metals. Due to the increased prices of these products, they are now being sourced from Asia.

More LNG

For wet bulk goods transhipment increased by 4.6 percent. Russian oil goes via Rotterdam to other countries, such as India. Northwest European refineries switched to oil other than Russian oil. Transhipment of LNG increased by 45.8 percent. Container transhipment declined by 4.4 percent. This is because container transport to Russia has dropped. Also, the container market is still in a state of flux since the corona crisis.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!