Selecteer Pagina

Geef de jeugd de toekomst

door | 25 mrt, 2022

In januari 2022 schreef Larissa van der Lugt in deze column:

“De jeugd heeft de toekomst, maar voorlopig dus nog even niet. (…) De jeugd en jongvolwassenen zijn het kind van de rekening van deze crisis terwijl we ze heel, heel hard nodig gaan hebben.”

Door Roderick Rischen

In 2019 kwam het SER Jongerenplatform met de gedachte van de generatietoets, een methode om generatie-effecten in beeld te brengen bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving. Deze gedachte werd gesteund door de Tweede Kamerleden Seger en Jetten in een motie van 19 september 2019, waarbij zij constateerden dat jongeren veel kansen en mogelijkheden hebben in onze samenleving, maar dat er ook zorgen zijn over de druk op jongeren. Zij verzochten de regering een generatietoets te ontwikkelen om de generatie-effecten van grote beleidswijzigingen en politieke en sociale akkoorden inzichtelijk te maken.

De ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat schreven in een brief aan de Tweede Kamer van 1 december 2020 dat het Ministerie van BZK op dat moment werkte aan een methode om generatie-effecten in beeld te brengen bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving, de generatietoets.

In het Coalitieakkoord van december 2021, wordt tweemaal melding gemaakt van de generatietoets. Op 18 januari 2022 stelde Laurens Dassen (VOLT) de vraag of het kabinet een generatietoets zou willen uitvoeren op dit akkoord, zodat veel duidelijker is wat de effecten zijn voor de toekomstige generaties.

Op het moment van schrijven van deze column zijn meer dan twee jaar verstreken sinds de generatietoets ter sprake kwam en het lijkt erop, dat er sindsdien sporadisch over wordt gesproken en weinig mee is gedaan. Op het moment dat u dit leest zijn de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Ik spreek de hoop uit, dat veel jongeren een zetel hebben weten te verkrijgen in de gemeenteraden. 

Als boomer ben ik de mening toegedaan, dat wij veel meer dan tot nu toe plaats moeten maken voor jongeren. De prognose van de bevolkingspiramide van het CBS laat zien dat er in de komende decennia relatief meer ouderen zullen zijn. De jongeren komen daardoor steeds meer in het gedrang. Indien wij niets doen, zou dat kunnen betekenen dat cruciale beslissingen steeds minder rekening houden met de toekomst van de jongeren. 

De Brexit is hier een sprekend voorbeeld van. Het lijkt erop, dat de oudere generatie in het algemeen eerder voor de Brexit heeft gekozen dan de jongeren, die in meerderheid in de EU wilden blijven. De toekomst van Groot-Brittannië werd daarmee in de handen van de oudere generatie gelegd, terwijl die oudere generatie het minst met die toekomst te maken zou hebben.

Ik ben er een voorstander van dat wij voortaan de jongeren tot 40 jaar bij verkiezingen een dubbele stem laten uitbrengen. Enerzijds zou dat misschien het enthousiasme om te gaan stemmen bij jongeren verhogen. Anderzijds zal het resultaat kunnen zijn, dat de politiek zich meer zal richten op de toekomst. 

Kortom, de jeugd heeft de toekomst, maar laten wij die toekomst dan ook aan de jeugd geven.

Roderick Rischen is advocaat bij Bolder Advocaten.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!