Selecteer Pagina

FOAMGLAS

door | 5 okt, 2021 | Bedrijveninfo

De voordelen van tankbodemisolatie

Opslagtanks worden gebruikt voor de opslag van een verscheidenheid aan vloeistoffen en gassen, variërend van grondstoffen, tussenproducten tot eindproducten. De groeiende wereldwijde vraag naar chemicaliën, en de juiste opslag en verwerking ervan, maakt de energie-efficiëntie en de veiligheid van opslagtanks steeds belangrijker. 

Tekst: Jente Quintens

Tanks kunnen variëren in concept en ontwerp omdat de constructie afhankelijk is van de opslagtemperatuur en de eigenschappen van de producten die worden opgeslagen. Een gedetailleerde studie is nodig om ervoor te zorgen dat alle aspecten in overweging worden genomen zodat producten op de veiligste en meest efficiënte manier kunnen worden opgeslagen. Toch worden er jaarlijks grote hoeveelheden energie verspild omdat warme opslagtanks niet voorzien worden van een goed isolatiesysteem. Het installeren van een tankbodem-isolatiesysteem is één van de beste en gemakkelijkste manieren om de efficiëntie te verhogen door energie te besparen en de onderhoudskosten te verlagen.

Energieverlies in warme tanks

Bij warme opslagtanks worden vaak de tankwanden en daken beschouwd als de grootste bronnen van energieverlies. Een recente studie (Song Yue en Xueqing Liu, 2020), heeft geconstateerd dat het warmteverlies bij de tankwanden en het dak zal fluctueren als het vloeistofpeil stijgt of daalt, maar dat het warmteverlies via de tankbodem altijd constant blijft. Dit kan verklaard worden door het feit dat wanneer de opslagtank slechts voor 10 procent van zijn capaciteit gevuld is, de tankbodem altijd in 100 procent contact staat met de hete vloeistof en hierdoor de meest gevoelige locatie is voor warmteoverdracht en energieverlies. Om dit energieverlies te beperken, is het nodig om de tank te voorzien van een goed thermisch tankbodem-isolatiesysteem.

Naast het verminderen van energieverlies heeft een geïsoleerde tankbodem ook meerdere andere voordelen. Allereerst beschermt het isolatiesysteem de betonnen fundering tegen de hoge temperaturen van de tankinhoud, hierdoor kan de tankfundering goedkoper worden geïnstalleerd door een verminderde noodzaak aan wapening. 

Een tankbodem-isolatiesysteem biedt ook bescherming tegen aantasting door opstijgend vocht, wat kan leiden tot mogelijke corrosie van de tankbodem. Opslagtanks worden tijdens hun levensduur vaak voor verschillende doeleinden en bij wisselende temperaturen gebruikt. Dit creëert een omgeving waar corrosie een wezenlijk probleem kan worden wanneer de tank onvoldoende of foutief geïsoleerd is. 

Isolatieoplossing voor tankbodems

Bij de keuze van een tankbodem-isolatiesysteem is het van cruciaal belang om te kiezen voor een isolatiemateriaal dat geschikt is om probleemloos hoge belastingen te dragen zonder dat er enige vervorming door compressie optreedt. Dit zal bijdragen tot het garanderen van de stabiliteit en de integriteit van de tank over zijn volledige levensduur. Onvoldoende druksterkte in situaties met hoge belasting kan leiden tot verzakking, schade aan de tankbodem met als gevolg verlies van thermische prestaties. Dit laatste kan resulteren in het toenemen van de viscositeit of zelfs stolling van de tankinhoud.

Naast een hoge druksterkte is het belangrijk om te kiezen voor een ondoordringbaar en onbrandbaar isolatiemateriaal met gesloten cellen. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het isolatiesysteem bestand is tegen vochtpenetratie en bescherming biedt tegen corrosie onder isolatie, waardoor mogelijke catastrofale gevolgen kunnen worden voorkomen. Het gebruik van onbrandbare isolatie draagt op zijn beurt meteen bij aan de passieve brandbescherming van de tank en helpt potentieel brand- en rookgevaar te voorkomen die steevast aanwezig zijn bij opslagtanks met (petro)chemische en brandbare producten.

FOAMGLAS® tankbodemisolatie

Sinds de jaren zestig gebruiken tankbouwers wereldwijd FOAMGLAS® tankbodemisolatie als het kernonderdeel in hun isolatiesysteem voor tankbodems. FOAMGLAS® HLB (High Load Bearing) isolatiesystemen, leverbaar met druksterktes tot 2400 kPa, bieden voldoende druksterkte voor elk mogelijk tankontwerp. Dit is ook de reden waarom het wereldwijd gebruikt wordt als tankbodemisolatie onder LNG-tanks.

De gesloten celstructuur van FOAMGLAS® isolatie zorgt ervoor dat opstijgend vocht geen kans maakt en mogelijke corrosie-gerelateerde gevaren voorkomen worden. Lekkages van gevaarlijke stoffen of dampen hebben geen invloed op het systeem, aangezien het een anorganisch materiaal is dat beschermt tegen bijna alle mogelijke vormen van chemische aantasting. 

De isolatiewaarde van FOAMGLAS® isolatie wijzigt niet tijdens zijn levensduur. Dit zorgt ervoor dat een FOAMGLAS® tankbodem-isolatiesysteem zorgt voor een blijvende energiebesparing. Zo verdient de investering zich al terug in een korte periode en levert het daarna constante energie- en kostenbesparingen op.

Terugverdientijden en jaarlijks rendement

Tankbouwers en eigenaars van terminals kunnen een beroep doen op de expertise van het technisch team dat hun vrijblijvend kan assisteren met de berekening van de terugverdientijd en het jaarlijkse rendement van de investering in een FOAMGLAS® systeem voor de isolatie van hun tanks.

Rekening houdend met alle relevante factoren, zoals opslagtemperatuur en energiekosten, worden voor elk specifiek project de kosten van het energieverlies via een niet-geïsoleerde bodem vergeleken met de totale investeringskosten en de energiewinst van een geïsoleerde bodem. Hieruit vloeit de totale terugverdientijd van de investering in een FOAMGLAS® tankbodem-isolatiesysteem. Deze kan, afhankelijk van de opslagtemperatuur van de vloeistof in de tank, variëren van meerdere maanden tot slechts enkele jaren. Daarnaast wordt het totale toekomstige rendement van de investering berekend voor de actieve levensduur van de tank. Dit geeft de hoeveelheid bespaarde energie per vierkante meter geïsoleerde tankbodem en de totale jaarlijkse financiële opbrengst na de terugverdientijd.

Jente Quintens is werkzaam als verantwoordelijke voor marketing & communication voor industry business bij Owens Corning FOAMGLAS® isolatie.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!