Selecteer Pagina

Flexibele chloorproductie helpt net in balans houden

door | 10 sep, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

English translation ->

Voor het eerst gaat een grote fabriek zijn productie afstemmen op de beschikbare elektriciteit. De eer komt toe aan Nobian, dat Vattenfall zo helpt het stroomnet in balans te houden.

Als er meer of minder stroom beschikbaar is, gaat Nobian de productie van de chloorfabriek in Rotterdam daarop aanpassen. Door het stijgende aandeel wind- en zonne-energie zijn er meer fluctuaties in het stroomaanbod.

Balans

De aanpassing in de chloorfabriek gaat automatisch dankzij realtime ondersteuning door Vattenfall. Dankzij de samenwerking wordt 40 megawatt aan flexibele capaciteit aan het net toegevoegd. Dit is ongeveer een vijfde van de chloorproductie van Nobian in Rotterdam.

Regelvermogen

TenneT gebruikt regelvermogen om het stroomnet te balanceren. Dit wordt ingekocht bij verschillende leveranciers, waaronder Vattenfall. Het regelvermogen bestaat uit een aantal gascentrales die snel meer of minder stroom kunnen leveren. De chloorfabriek van Nobian wordt hier nu aan toegevoegd.

Wens voor de toekomst

“De samenwerking met Vattenfall is een volgende stap om de flexibiliteit binnen onze processen te gebruiken om te verduurzamen. Een wens voor de toekomst zou zijn dat we regel- en noodvermogen kunnen aanbieden vanaf dezelfde asset”, verklaart Marcel Galjee, directeur energy & new business bij Nobian.

Zie ook: Interesse Vattenfall in conversiepark Maasvlakte

English translation

Flexible chlorine production helps keep grid in balance

For the first time, a large factory will adjust its production to the available electricity. The honour goes to Nobian, which Vattenfall is thus helping to keep the power grid in balance.

When more or less electricity is available, Nobian will adjust the production of the chlorine plant in Rotterdam accordingly. The increasing share of wind and solar energy means there are more fluctuations in the power supply.

Real-time support

The adjustment in the chlorine plant is automatic thanks to real-time support from Vattenfall. Thanks to the cooperation, 40 megawatts of flexible capacity will be added to the grid. This is approximately one-fifth of Nobian’s chlorine production in Rotterdam.

Regulating power

TenneT uses regulating power to balance the grid. This is purchased from various suppliers, including Vattenfall. The regulating power consists of a number of gas-fired power stations that can quickly supply more or less power. Nobian’s chlorine plant is now being added to this.

Wish fot the future

“The cooperation with Vattenfall is a next step to use the flexibility within our processes to become more sustainable. A wish for the future would be to be able to offer control and emergency power from the same asset”, explains Marcel Galjee, Director Energy & New Business at Nobian.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!