Selecteer Pagina

Extra waakzaamheid voor haastig aanmeren

door | 20 jan, 2022 | Archief, Haven, Veiligheid

Foto: Havenbedrijf Rotterdam/Eric Bakker

English translation ->

Het tweede coronajaar is in de haven van Rotterdam veilig verlopen. Wel vraagt het haastig aanmeren van schepen aandacht, zegt havenmeester René de Vries.

Het aantal ongevallen in de Rotterdamse haven steeg het afgelopen jaar van 122 naar 144, meldt de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam . Hieronder waren drie ernstige ongevallen: een zeeschip botste tegen een brug, een binnenvaartschip schampte een zeeschip en een motorsleepboot kapseisde. 

Haastig aanmeren

Havenmeester René de Vries spreekt desalniettemin van een veilig jaar. Zo scoorde de haven op de nautische veiligheidsindex voor ongevallen beter (7,5) dan het streefcijfer (7). “144 incidenten op zo’n 800.000 scheepsbewegingen is niet veel, maar de stijging van het aantal ongevallen stemt niet tevreden. Het zijn veelal incidenten door haastig gedrag bij aanmeren. Zeelieden zitten veel langer aan boord, er wordt veel van bemanningen gevraagd. Dat vraagt van ons extra waakzaamheid, want we zijn nog niet klaar met de pandemie.”

Zeeschepen

In 2021 kwamen er meer zeeschepen naar Rotterdam. Het aantal groeide van 28.169 in 2020 naar 28.876 in 2021. Dat is nog altijd minder dan in 2019, toen 29.492 zeeschepen de haven aan deden. Het Havenbedrijf Rotterdam schrijft dit verschil toe aan de schaalvergroting in de containervaart.

Zie ook: Coronajaar was een veilig jaar in de haven

English translation

Extra vigilance for hasty moorings

The second corona year went safely in the port of Rotterdam. However, the hasty mooring of ships does require attention, says Harbour Master René de Vries.

The number of accidents in the port of Rotterdam increased last year from 122 to 144, reports the Harbour Master Division of the Port of Rotterdam Authority. These included three serious accidents: an ocean-going vessel collided with a bridge, an inland vessel collided with an ocean-going vessel and a motor tugboat capsized.

Hasty mooring

Harbour Master René de Vries nevertheless speaks of a safe year. On the nautical safety index for accidents the port scored better (7.5) than the target (7). “144 incidents during about 800,000 vessel movements is not a high number, although the increase in accidents is not gratifying. Most of these were caused by hasty mooring. Seafarers are on board for longer stretches of time, and much is demanded of the crews. This calls for extra vigilance on our part, for the pandemic is anything but over.”

More vessels

More sea-going vessels came to Rotterdam in 2021. The number grew from 28,169 in 2020 to 28,876 in 2021. This is still less than in 2019, when 29,492 sea-going vessels called at the port. The Port of Rotterdam Authority attributes this difference to the increase in scale in container shipping.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!