Selecteer Pagina

‘Evenwichtsoefening’ voor tankopslagsector 

door | 8 nov, 2022 | Archief, Energie, Opslagtanks

English translation ->

In de energietransitie is een tweeledige rol weggelegd voor de tankopslagsector. Zij draagt bij aan de leveringszekerheid en levert een bijdrage aan de veranderingen die plaatsvinden.

Dit verklaarde Ramon Ernst, managing director bij Evos en bestuurslid bij VOTOB, bij de presentatie van een door het Haags Centrum voor Strategische Studies uitgevoerde studie. Hierin wordt vanuit strategisch oogpunt gekeken naar de rol van de tankopslagsector in het heden en de toekomst. “Onze rol is tweeledig: bijdragen aan leveringszekerheid en het mogelijk maken van de energietransitie. De uitdaging voor de komende decennia is om twee energiesystemen tegelijkertijd in de lucht te houden. En dat vraagt ook om investeringen in beide systemen”, aldus Ernst.

Lastige taak tankopslagsector

De energietransitie is geen sprong van het ene naar het andere energiesysteem, zegt Lucia van Geuns, strategisch energieadviseur bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. ‘Fossiel’ en ‘low-carbon’ zullen nog een tijd naast elkaar bestaan, was haar boodschap: “Het is een evenwichtsoefening, een ongenadig lastige taak. Zowel voor de tankopslagsector als voor de hele samenleving.” Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie nam de studie in ontvangst. Volgens hem kijken waterstofproducerende landen met grote interesse naar Nederland. “Dat heeft deels te maken met de kwaliteit van de tankopslagsector in de Nederlandse economie en deels met bewegingen die we als kabinet hebben ingezet, zoals de aanleg van de hydrogen backbone samen met Gasunie.”

Zie ook: Klaarmaken voor een complexe toekomst

English translation

‘Balancing act’ for tank storage sector

The tank storage sector has a dual role to play in the energy transition. It contributes to security of supply and contributes to the changes taking place.

This was stated Ramon Ernst, Managing Director at Evos and board member at VOTOB, at the presentation of a study conducted by the Hague Centre for Strategic Studies. This looks at the role of the tank storage sector in the present and future from a strategic point of view. “Our role is twofold: contributing to security of supply and enabling the energy transition. The challenge for the coming decades is to keep two energy systems running simultaneously. And that also requires investments in both systems,” Ernst said.

Difficult task

The energy transition is not a jump from one energy system to another, says Lucia van Geuns, Strategic Energy Consultant at the Hague Centre for Strategic Studies. ‘Fossil’ and ‘low-carbon’ will co-exist for some time to come, was her message: “It is a balancing act, an unforgivingly difficult task. Both for the tank storage sector and for society as a whole.” Climate and Energy Minister Rob Jetten received the study. According to him, hydrogen-producing countries are looking at the Netherlands with great interest. “That has partly to do with the quality of the tank storage sector in the Dutch economy and partly with movements we have initiated as a cabinet, such as the construction of the hydrogen backbone together with Gasunie.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!