Selecteer Pagina

Emerson

door | 2 okt, 2023 | Bedrijveninfo

Partner in de energietransitie

Waterstof mag dan hét buzzword in de Rotterdamse industrie zijn, dit betekent niet dat het nieuw is. “Er wordt al jarenlang met grijs waterstofgas gewerkt”, zegt Jan Kik van Emerson. Het bedrijf beschikt over veel kennis en ervaring met waterstof en gaat graag met industriële bedrijven het gesprek aan over de energietransitie. Deze maand verwierf Emerson het certificaat voor het ijkwaardig meten van CO2-gas. “Daar zijn we hartstikke trots op.”

Emerson is een bekende naam in de markt. Hoe onderscheiden jullie je eigenlijk van andere aanbieders?

“Emerson is een mondiaal technologie- en softwarebedrijf dat innovatieve oplossingen levert voor de essentiële industrieën van de wereld. Via ons toonaangevende automatiseringsportfolio, waaronder het meerderheidsbelang in AspenTech, helpen wij hybride, proces- en discrete fabrikanten hun activiteiten te optimaliseren, personeel te beschermen, emissies te verminderen en hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Wij bieden als wereldwijde automatiseringsleverancier een uitgebreid portfolio aan oplossingen voor veel van deze toepassingen, maar we moeten ook realistisch zijn. De komende jaren moeten er nog vele ontwikkelingen plaatsvinden en zullen wij als bedrijf hard moeten werken aan de benodigde technische oplossingen die de markt nodig heeft. Ook moeten we blijven investeren in het opleiden van ons personeel.”

Klopt het dat jullie onlangs een belangrijk certificaat hebben behaald?

“Ja, wij hebben een aantal jaar geleden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het ijkwaardig meten van CO2-gas. Omdat hiervoor niet alle faciliteiten in Europa aanwezig zijn, zijn we voor het uitvoeren van deze erkende testen de wereld rondgegaan. Recent heeft Emerson het OIML-certificaat behaald, uitgegeven door het NMi, wat een belangrijk onderdeel is voor bedrijven die CO2-gas gaan afleveren aan een pijpleiding voor ondergrondse opslag. Dezelfde stappen ondernemen wij nu ook voor de applicatie waterstofgas. We hopen volgend jaar de voortgang hiervan aan de industrie te kunnen presenteren.”

Jan KikIs het behalen van zo’n certificaat bijzonder?

“Ja, ik zou het zelfs baanbrekend willen noemen. Je moet beseffen: dit zijn lange, kostbare trajecten. We hebben water-, aardgas- en CO2-gasmetingen met elkaar vergeleken om het reproducerend gedrag van een flowmeter te verifiëren. Dat hebben wij niet alleen gedaan, maar in samenwerking met partners als Gasunie. De instituten waarmee wij samenwerken moeten geaccrediteerd zijn, zodat de industrie onze technologie kan accepteren. Wij zijn er hartstikke trots op dat dit nu is gelukt.”

Hoe speelt Emerson in op de belangrijke rol van waterstof in de energietransitie?

“Om de industrie en energieleveranciers te helpen om hun doelstellingen op het gebied van ecologische duurzaamheid te bereiken, heeft Emerson ongeveer vijf jaar geleden wereldwijd een strategie geïmplementeerd om allereerst onze eigen productieprocessen en dat van onze toeleveranciers te vergroenen. Vervolgens is er wereldwijd een team van specialisten geselecteerd dat specifieke kennis en opleidingen rondom de applicaties en de toepassing van onze producten hierin heeft vergaard, waarmee wij de industrie van dienst zijn. Verder werken wij intensief samen met overheden en onderzoeksinstituten. Dit zodat wij met consortia op de juiste locaties de weg in kunnen zetten naar klimaatneutraliteit, wat van cruciaal belang is voor het succes van industriële bedrijven.”

Wat is anders aan het werken met waterstof?

“Op zich niet zoveel, want waterstof is een gas dat al jaren in de industrie wordt gebruikt voor het kraken van ruwe aardolie en het ontzwavelen van raffinageproducten. Het wordt anders als waterstof in de toekomst vanuit energiedragers wordt gekraakt, kan worden opgeslagen en getransporteerd via pijpleidingen en andere transportmiddelen. Zeker in Nederland kunnen we on- en offshore veel duurzame elektriciteit opwekken, waaruit groene waterstof kan worden gemaakt. Maar om in onze behoefte te voorzien, zal er ook veel groene waterstof moeten worden geïmporteerd. Dat past ook goed bij de rol van Rotterdam als doorvoerhaven richting het achterland in Europa.”

Hoe kunnen jullie de industrie hierin bijstaan?

“Heel veel bedrijven hebben duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld. Wij kunnen ze hierin assisteren met onze kennis en advisering. Er wordt al sinds jaar en dag in de industrie met grijs waterstofgas wordt gewerkt. Als leverancier gaan wij graag het gesprek hierover aan.”

Hoe groot is de drive om in de industrie te verduurzamen?

“Zeer groot. Nederland heeft duidelijke klimaatdoelstellingen: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 55 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn.”

Welke mogelijkheden zie je om de uitstoot in het Rotterdamse te verminderen?

“Er zijn grote kansen op het gebied van hernieuwbare diesel en vliegtuigbrandstof. Ook zien wij mogelijkheden voor CO2-gas-opvang en -transport afkomstig van de industrie naar lege gasvelden in de Noordzee. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarbij op zee opgewekte windstroom met behulp van elektrolyse wordt omgezet naar waterstof en naar het Nederlandse waterstofnetwerk wordt getransporteerd. Verder zijn er tal van mogelijkheden voor het energie-efficiënt maken van ketels, ovens en andere energieverbruikers.”

Groeit de waterstofmarkt zoals jullie hadden verwacht of merken jullie dat investeringsbeslissingen vooruit worden geschoven?

“De industrie zet nu eerst stappen om hun processen meer energie-efficiënt te maken en emissies te reduceren. Parallel ontwikkelen overslagbedrijven technologie voor de import en opslag van energiedragers als ammoniak. Als groene waterstof in vervangbare volumes ten opzichte van aardgas beschikbaar komt, zal de kostprijs dalen en kan de industrie investeringsbeslissingen nemen.”

Wie is Jan Kik?

Jan Kik is 31 jaar werkzaam bij Emerson. Hij is er begonnen als service engineer, waar hij werkte voor verschillende sectoren in de industrie, zowel onshore als offshore. Later was hij ook actief als onder meer accountmanager en productspecialist voor flowproducten in Europa. Nu is hij directeur projecten en sustainability in de Benelux, waar hij zich samen met een team van collega’s richt op de terreinen van emissiebeheer, waterstofgas en alle vormen van energiedragers, energie-efficientie, afval en recycling.

Waterstofevenementen

Emerson nam in oktober dit jaar deel aan de World Hydrogen Week in Rotterdam. Ook was het bedrijf deelnemer aan de World Hydrogen Summit, die dit voorjaar in – ook al – Rotterdam werd gehouden. “Tevens organiseren wij gerichte evenementen voor onze klanten waar alle facetten van de energietransitie worden behandeld”, zegt Jan Kik van Emerson.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!