Effect disruptieve logistieke e-platforms onderzocht

Logistieke e-platforms

English translation

TNO en de Erasmus Universiteit hebben in opdracht van SmartPort onderzocht wat het effect van logistieke e-platforms is. Grootste wens van verladende klanten is een betere integratie van expeditieprocessen in de supply chain.

Digitale platforms veroveren met hun dienstverlening marktaandeel in de containermarkt, net als disruptieve partijen in andere sectoren als Uber, Booking.com of Just Eat Takeaway. Dit heeft de markt veranderd. 

Logistieke e-platforms

TNO en de Erasmus Universiteit hielden een aantal surveys, interviews en discussiebijeenkomsten. Hieruit bleek dat bestaande expediteurs zich voldoende denken te onderscheiden door hun klantenmanagement, het managen van verstoringen in de keten en het bieden van aanvullende dienstverlening. Hun digitale concurrenten zeggen zich op hun beurt te onderscheiden met hun data-analyse en data-integratie met andere platformen.

Beter integreren

En de verladende klant? Die wil, behalve betrouwbare en concurrerende expeditiediensten, vooral hulp om expeditieprocessen beter in zijn supply chain te integreren. Meer hierover in het onderzoeksrapport, dat je hier kunt lezen.

Zie ook: Radicaal vooruit

English translation

Effect of disruptive logistic e-platforms investigated

TNO and Erasmus University have investigated the effect of logistic e-platforms on behalf of SmartPort. The greatest wish of shipping customers is a better integration of forwarding processes in the supply chain.

Digital platforms are gaining market share in the container market with their services, just like disruptive parties in other sectors such as Uber, Booking.com or Just Eat Takeaway. This has changed the market.

E-platforms 

TNO and Erasmus University held a number of surveys, interviews and discussion meetings. These showed that existing forwarders think they distinguish themselves sufficiently by their customer management, managing disruptions in the chain and offering additional services. Their digital competitors, for their part, claim to distinguish themselves with their data analysis and data integration with other platforms.

Better integrating

And the shipping customer? Besides reliable and competitive forwarding services, they mainly want help in better integrating forwarding processes into their supply chain. More about this in the research report, which you can read here.