Selecteer Pagina

Drone-inspectiebedrijven bundelen krachten

door | 6 dec, 2022 | Nieuws, Petrochemie

Jean-Louis Weemaes (l., SkyeBase) en Thomas Schouten (Falcker). (Foto: Falcker)

English translation ->

Het Rotterdamse Falcker gaat een samenwerking aan met het Belgische SkyeBase. De drone-inspectiebedrijven willen elkaar versterken.

Het in Antwerpen gevestigde SkyeBase is net als Falcker thuis in drone- en robotinspectie van industriële installaties. Door met SkyeBase samen te werken, hoopt Falcker zijn marktpositie in België te versterken. Andersom zal Falcker het Belgische bedrijf helpen om zijn positie in Nederland te verbeteren.

Drone-inspectiebedrijven

De bedrijven zetten deze stap omdat zij zien dat de markt voor drone-inspectie en dataplatforms een groot aantal start- en scale-ups kent. Voordat grote spelers hun entree maken is het zaak om expertise te vergaren en een goede positie in de markt te verkrijgen, vinden ze bij Falcker en SkyeBase. “Dat kan je het beste doen door met andere specialisten op te trekken.”

Legitimeren

Ceo Thomas Schouten is te spreken over de samenwerking: “De visie van SkyeBase komt overeen met de onze. We kunnen elkaars portfolio helpen verbreden, samenwerken om nieuwe diensten te ontwikkelen en betere klantondersteuning bieden dan we alleen zouden kunnen. We zijn zo enthousiast om deze samenwerking in 2023 en daarna voort te zetten.” Ook ceo Jean-Louis Weemaes van SkyeBase kijkt uit naar de samenwerking: “Er is kracht in aantallen, maar het belangrijkste is natuurlijk om samen de sector te legitimeren en onze gezamenlijke ervaring te gebruiken om beide te groeien in een opkomende markt. Falckers niveau van professionaliteit is duidelijk. Het is een groot deel van de reden waarom we met hen samenwerken.”

Zie ook: Drone-inspectie bij raffinaderij BP

English translation

Drone inspection companies join forces

Rotterdam-based Falcker is partnering with Belgian company SkyeBase. The drone inspection companies want to strengthen each other.

Antwerp-based SkyeBase, like Falcker, is at home in drone and robotic inspection of industrial installations. By cooperating with SkyeBase, Falcker hopes to strengthen its market position in Belgium. Conversely, Falcker will help the Belgian company to improve its position in the Netherlands.

Gaining expertise

The companies are taking this step because they see that the drone inspection and data platform market has a large number of start-ups and scale-ups. Before big players make their entrance, it is important to gain expertise and a good position in the market, they believe at Falcker and SkyeBase. “The best way to do that is to team up with other specialists,” they say.

Legitimizing

CEO Thomas Schouten welcomes the collaboration: “SkyeBase’s vision is aligned with ours. We can help broaden one another’s portfolio, work together to develop new services, and deliver better levels of customer support than we could on our own. We’re so excited to take this partnership into 2023, and beyond.” SkyeBase CEO Jean-Louis Weemaes is also looking forward to the collaboration: “There’s strength in numbers, but of course, the most important thing to do is legitimize the industry together and use our shared experience to both grow in an emerging market. Falcker’s level of professionalism is clear. It’s a big part of why we’ve partnered with them.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!