Selecteer Pagina

Dow nieuw lid bij Deltalinqs

door | 6 apr, 2021 | Archief, Petrochemie

Lid bij Deltalinqs

Het complex van Dow in Terneuzen.

English translation ->

Dow is lid geworden bij Deltalinqs. Het bedrijf, met productielocaties in Terneuzen, Delfzijl en Dordrecht, zegt dit te doen vanwege ‘een combinatie van factoren’.

Het chemieconcern is per 1 april jl. als geassocieerd lid tot de Rotterdamse ondernemersvereniging toegetreden. Op de website van Deltalinqs zegt responsible care director Annick Meerschman van Dow dat het ‘door een combinatie van factoren interessant werd om lid te worden van Deltalinqs’.

Omgevingsdienst

Het bedrijf beschikt over een fabriek in Dordrecht die relatief klein is in vergelijking met die in Terneuzen en Delfzijl. “Desalniettemin hebben we wel belangen in het Rijnmondgebied”, verklaart Meerschman. “Daarnaast valt onze site in Terneuzen sinds eind 2019 onder de DCMR als omgevingsdienst. Ook komt er op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en in het verlengde daarvan de Europese Green Deal op ons af.”

Lid bij Deltalinqs

“Het lidmaatschap van Deltalinqs werd door al die zaken interessant voor ons”, aldus Meerschman. Dow kondigt aan een actieve rol in de vereniging te willen spelen. “Binnen Deltalinqs willen we met andere leden in gesprek over hoe zij omgaan met duurzaamheid, veiligheid en andere actuele thema’s.”

Zie ook: Deltalinqs: snel stikstofcrisis oplossen

English translation

Dow new member of Deltalinqs

Dow has become a member of Deltalinqs. The company, with production sites in Terneuzen, Delfzijl and Dordrecht, says it does so because of ‘a combination of factors’.

The chemical company became an associate member of the Rotterdam-based entrepreneurs’ association on 1 April this year. On the Deltalinqs website, Responsible Care Director Annick Meerschman of Dow says that it was ‘a combination of factors that made it interesting to become a member of Deltalinqs’.

Interests

The company has a factory in Dordrecht that is relatively small compared to those in Terneuzen and Delfzijl. “Nevertheless, we do have interests in the Rijnmond area,” explains Meerschman. “In addition, our site in Terneuzen falls under the DCMR as an environmental agency since the end of 2019. Also, in the field of safety, sustainability and by extension the European Green Deal is coming our way.”

‘Active role’

“Membership of Deltalinqs became interesting for us because of all those things,” Meerschman said. Dow announced its intention to play an active role in the association. “Within Deltalinqs, we want to talk to other members about how they deal with sustainability, safety and other current issues.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!