Selecteer Pagina

De laatste ijsbreker verlaat Rotterdam

door | 29 mrt, 2021 | Archief, Haven

IJsbreker

Foto: Ries van Wendel de Joode

English translation ->

Na bijna zestig jaar als ijsbreker dienst te hebben gedaan, heeft de RPA 20 de haven van Rotterdam verlaten. Het Havenbedrijf Rotterdam doet het schip van de hand omdat de winters zachter zijn geworden.

De ruim 23 meter lange en 6 meter brede ijsbreker werd in 1963 gebouwd bij scheepswerf Hendriks in Dodewaard. In de jaren negentig onderging de RPA 20 nog een renovatie. Het vaartuig werd ingezet bij stevige ijsvorming in de Rotterdamse haven.

IJsbreker

Het schip beschikt over een versterkte voorsteven. Om het ijs te breken werd het achterschip extra met ballastwater verzwaard. Daardoor helde de RPA 20 een beetje achterover en kwam de schroef dus dieper te liggen. Zo kon de voorsteven over het ijs glijden, dat brak als het schip er tegenaan of over voer.

Te weinig

Maar de laatste jaren hoefde het schip amper te worden gebruikt. De laatste keren dat de RPA 20 als ijsbreker diende, was negen jaar geleden om de Delfshavense Schie begaanbaar voor de binnenvaart te maken. Dat is te weinig om een schip in goede conditie achter de hand te houden, oordeelde het havenbedrijf. Het heeft daarom het vaartuig verkocht aan aannemer Zijsling en Zonen uit het Friese Jutrijp.

Zie ook: Havenbedrijf Rotterdam verwerft beheertaken in haven van Dordrecht

English translation

Last icebreaker leaves Rotterdam

After having served as an icebreaker for almost sixty years, the RPA 20 has left the port of Rotterdam. The Port of Rotterdam Authority is selling the ship because the winters have become milder.

The 23-metre long and 6-metre wide icebreaker was built in 1963 at the Hendriks shipyard in Dodewaard. The RPA 20 underwent another renovation in the 1990s. The vessel was deployed in case of heavy ice formation in the port of Rotterdam.

Icebreaker

It has a reinforced prow. To break the ice, the stern was additionally weighted with ballast water. As a result, the RPA 20 tilted back a little and the propeller was lowered. In this way, the prow could slide over the ice, which would break if the ship sailed against or over it.

Too little

But in recent years the ship hardly needed to be used. The last time the RPA 20 served as an icebreaker was nine years ago to make the Delfshavense Schie passable for inland shipping. That is too little to keep a ship in good condition, the Port Authority judged. It therefore sold the vessel to contractor Zijsling en Zonen of Jutrijp, Friesland.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!