Selecteer Pagina

Dataplatform voor beheer kades en damwanden

door | 10 jun, 2022 | Archief, Haven, Infrastructuur

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam en de TU Delft richten een dataplatform op voor grondkerende constructies. Daarmee kunnen onder meer kademuren en damwanden beter worden beheerd.

Data over deze constructies is veelal verspreid over verschillende asset owners, waardoor die niet goed toegankelijk is. Dit bemoeilijkt het maken van analyses over de sterkte van deze objecten. Ook is niet bekend hoe zwaar bijvoorbeeld kades de afgelopen jaren zijn belast.

Open dataplatform

Op een open dataplatform kunnen het havenbedrijf en andere partijen hun data delen, waardoor er een beter inzicht ontstaat van de staat van de constructies. De TU Delft gaat op basis van de informatie in het dataplatform methodes ontwikkelen die het mogelijk maken om de staat van de infrastructuur beter te beoordelen. Het beheer van de constructies zou hierdoor worden verbeterd.

Eerste project

Deze maand gaat een eerste project van start. Hierbij geven data van ankerproeven inzicht in de bewezen sterkte van kademuren. Mogelijk zou hieruit naar voren kunnen komen dat de kades sterker zijn dan gedacht en kunnen ze zwaarder worden belast. 

Zie ook: Havenbedrijf kiest bouwers voor kadeuitbreiding

English translation

Data platform for management of quays and sheet piling

The Port of Rotterdam Authority and Delft University of Technology are setting up a data platform for ground retaining structures. This will allow better management of quay walls and sheet piling, among other things.

Data on these structures is often scattered across various asset owners, making it difficult to access. This makes it difficult to analyse the strength of these objects. It is also unknown, for example, how heavily loaded quays have been in recent years.

Data sharing

An open data platform will allow the Port Authority and other parties to share their data, providing a better understanding of the state of the structures. Based on the information in the data platform, TU Delft will develop methods to better assess the condition of the infrastructure. This would improve the management of the structures.

Insight

The first project starts this month. Here, data from anchor tests provide insight into the proven strength of quay walls. This could possibly show that the quays are stronger than thought and that they can be subjected to heavier loads.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!