Selecteer Pagina

Cybersafety-adviesrapport aangeboden

door | 29 mrt, 2023 | Nieuws, Veiligheid

Cybersafety-adviesrapport

English translation ->

De Rotterdam Maritime Board heeft een cybersafety-adviesrapport opgesteld. Dit is aangeboden aan wethouder Robert Simons en port cyber resilience officer René de Vries.

De Rotterdam Maritime Board maakt zich zorgen over de digitale veiligheid en digitale autonomie van stad en haven. Het heeft daarom een adviesrapport opgesteld, op basis van onderzoek van de Erasmus Universiteit, waarin vier aanbevelingen worden gedaan. Twee ervan zijn het bestaande cyberweerbaarheidsinitiatief FERM te versterken en speciale aandacht te besteden aan ketenafhankelijkheden.

Cybersafety-adviesrapport

“Cyberweerbaarheid doe je samen, het is geen individueel project, het is een mindset en gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven”, verklaart Peter Goedvolk, voorzitter van de Rotterdam Maritime Board. Wethouder Simons (haven, economie, horeca) nam het rapport namens het college van B&W in ontvangst. “Cyberveiligheid heeft onze aandacht. Het is een belangrijk en urgent onderwerp voor de haven en de maritieme sector. Goed dat de Rotterdam Maritime Board zich hier voor inspant.”

Momentum

“Een veilige haven is niet alleen een fysiek veilige, maar ook een digitaal weerbare haven”, stelt René de Vries. Hij voegt daaraan toe: “Ik ben blij met dit advies om bestaande initiatieven te versterken en hier gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid voor te nemen.” Evelien Bras, directeur van FERM, zegt blij te zijn dat cyberweerbaarheid het momentum krijgt dat het verdient. “Vanuit verschillende invalshoeken zijn er stappen gezet en er kan tegelijkertijd nog worden versterkt: sectoraal & geografisch, groot- en kleinbedrijf, juridisch en technisch, preventief en correctief. Dat kan effectief als er gemeenschappelijk wordt opgetreden vanuit de verschillende partners.”

Zie ook: Goed voornemen: vergroot uw cyberweerbaarheid

English translation

Cybersafety advisory report offered

The Rotterdam Maritime Board has prepared a cybersafety advisory report. This was presented to alderman Robert Simons and Port Cyber Resilience Officer René de Vries.

The Rotterdam Maritime Board is concerned about the digital security and digital autonomy of the city and port. It has therefore prepared an advisory report, based on research by Erasmus University, which makes four recommendations. Two of them are to strengthen the existing cyber resilience initiative FERM and pay special attention to chain dependencies.

Together

“Cyber resilience is something you do together, it is not an individual project, it is a mindset and shared responsibility of government and business,” explains Peter Goedvolk, chairman of the Rotterdam Maritime Board. Alderman Simons (port, economy, hospitality) accepted the report on behalf of the Municipal Executive. “Cyber security has our attention. It is an important and urgent issue for the port and the maritime sector. Good that the Rotterdam Maritime Board is working on this.”

Momentum

“A safe port is not only a physically safe port, but also a digitally resilient one,” states René de Vries. He adds, “I welcome this advice to strengthen existing initiatives and take joint responsibility for this.” Evelien Bras, Director of FERM, says she is happy that cyber resilience is getting the momentum it deserves. “Steps have been taken from different angles and there is still room for strengthening at the same time: sectoral & geographical, large and small business, legal and technical, preventive and corrective. This can be done effectively if there is joint action from the various partners.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!