Selecteer Pagina

Complexe hijsklus biobrandstoffenfabriek Shell

door | 13 jan, 2023 | Duurzaamheid, Nieuws, Petrochemie

English translation ->

Voor de biobrandstoffenfabriek die Shell in Pernis aan het bouwen is, zijn onlangs de eerste grote onderdelen gearriveerd. Er kwam een complexe hijsklus aan te pas om deze aan wal te brengen.

De eerste grote onderdelen arriveerden per schip in Pernis. Het ging om een reactor en een 350 ton zware kolom. Een drijvende bok vervoerde deze het laatste stukje van de haven naar de kade. Volgens Shell is er inmiddels het nodig werk verzet aan de bouw van de nieuwe fabriek. Er zijn 3.000 heipalen geslagen, 3,5 manuren gewerkt, er is 400.000 kubieke meter zand verplaatst en 60.000 kubieke meter bagger uit de haven gehaald.

Complexe hijsklus voor fabriek

In het najaar van 2021 startten de bouwwerkzaamheden voor de biobrandstoffenfabriek, die op het terrein van Shell Pernis wordt gebouwd en de naam ‘HEFA’ heeft gekregen. De biobrandstoffenfabriek krijgt een capaciteit van 820.000 ton per jaar. Het wordt de grootste fabriek in zijn soort voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel. Naar verwachting gaat de plant in 2024 in bedrijf. De brandstoffen worden gemaakt uit afval, zoals gebruikt frituurvet, dierlijk vet en andere industriële en agrarische restproducten.

Zie ook: Heien voor biobrandstoffenfabriek Shell

English translation

Complex lifting job biofuel plant Shell

For the biofuel plant Shell is building in Pernis, the first large components arrived recently. A complex lifting job was involved to bring them ashore.

The first large components arrived by ship in Pernis. They included a reactor and a 350-tonne column. A floating barge transported these the last stretch from the port to the quay. According to Shell, a lot of work has now been done on the construction of the new plant. 3,000 piles have been driven, 3.5 man hours of work have been done, 400,000 cubic metres of sand have been moved and 60,000 cubic metres of dredging has been removed from the port.

Start operation

Construction work started in autumn 2021 for the biofuels plant, which will be built on the Shell Pernis site and named ‘HEFA’. The biofuel plant will have a capacity of 820,000 tonnes per year. It will be the largest plant of its kind for the production of sustainable aviation fuel and renewable diesel. The plant is expected to start operation in 2024. The fuels will be made from waste, such as used frying fat, animal fat and other industrial and agricultural residues.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!