Coalitie maakt zich hard voor vergroenen maakchemie

Maakchemie

English translation ->

Een coalitie van bedrijven en organisaties heeft een verklaring ondertekend die de maakchemie moet helpen te vergroenen. Onder meer het Havenbedrijf Moerdijk heeft zich hierachter geschaard.

Arnold Stokking, managing director bij Brightsite, is aanjager van het programma ‘Groene chemie, nieuwe economie’. Hij onderscheidt de ‘maakchemie’ naast de chemiebedrijven die zich richten op brandstoffen, die veelal in de spotlights staan en subsidies ontvangen. Deze industrietak is onder meer in de industrieclusters van Moerdijk, Zeeuws-Vlaanderen en Geleen gevestigd.

Maakchemie

Voor het vergroenen van de maakchemie is een agenda opgesteld die 22 acties bevat om de sector in Zuid-Nederland duurzamer te maken. Er zijn vier richtingen waarop de vergroening kan verlopen: biomassa als grondstof voor de chemie, afval als grondstof voor de chemie, CO2 als grondstof voor de chemie en als vierde worden ‘nieuwe, innovatieve op groene elektriciteit gebaseerde processen’ genoemd.

Financiering

Stokking zegt het noodzakelijk te vinden dat er nieuwe ketens worden gevormd, nieuwe beleidsmaatregelen worden genomen en dat er tot ‘specifieke financieringsconstructies’ wordt gekomen. Daar ligt volgens hem een rol voor de overheid, die meer de portemonnee zou moeten trekken.

Zie ook: Trilateraal ministerieel overleg over vergroenen chemie

English translation

Coalition for a sustainable manufacturing chemical industry

A coalition of companies and organisations has signed a declaration to help make the manufacturing chemical industry sustainable. The Moerdijk Port Authority is one of them.

Arnold Stokking, managing director at Brightsite, is the driving force behind the ‘Green Chemistry, New Economy’ programme. He distinguishes the ‘manufacturing chemistry’ from the chemical companies that focus on fuels, which are often in the spotlight and receive subsidies. This branch of industry is located in the industrial clusters of Moerdijk, Zeeuws-Vlaanderen and Geleen, among others.

Four directions

An agenda has been drawn up for making the chemical industry sustainable, containing 22 actions. There are four directions in which this can take place: biomass as a raw material for chemistry, waste as a raw material for chemistry, CO2 as a raw material for chemistry and, fourthly, ‘new innovative processes based on green electricity’.

Government

Stokking says that it is necessary to form new chains, to take new policy measures and to arrive at ‘specific financing constructions’. In his opinion, this is where the government should play a more active role.