Trilateraal ministerieel overleg

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voerde vorige week trilateraal ministerieel overleg met zijn Vlaamse en Duitse collega’s. Onderwerp van gesprek was het vergroenen van de chemie.

2,5 jaar geleden startten de regio’s Rotterdam, Antwerpen en het Ruhrgebied een samenwerkingsverband om de chemische industrie te verduurzamen en tegelijkertijd concurrerend te houden. Minister Eric Wiebes nam vorige week deel aan een online overleg over deze ‘Trilaterale Chemiestrategie’ met zijn collega-ministers Hilde Crevits (Vlaanderen) en Andreas Pinkwart (Noordrijn-Westfalen).

Trilateraal ministerieel overleg

“We hebben alles in huis om de beste te zijn op het gebied van innovaties met duurzame energie en circulariteit”, aldus Wiebes. “Er gebeurt veel, maar grote betrokkenheid van de industrie blijft de komende jaren belangrijk. Dat moeten we blijven stimuleren en daar is een goede samenwerking tussen overheden onderling én met de industrie voor nodig.”

Cracker of the Future

In dit grensoverschrijdende samenwerkingsverband zijn niet alleen overheden betrokken, maar ook wetenschappers en de brancheorganisaties VNCI, essenscia en VCI NRW. Tastbare resultaten zijn bijvoorbeeld de Letter of Intent, waarin acht grote chemische bedrijven en de havenbedrijven van Rotterdam en Antwerpen voor de aanleg van een pijpleidingennet in de regio. Verder werken zes chemische bedrijven samen in het project ‘Cracker of the Future’. Doel is om krakerinstallaties niet meer op fossiele brandstoffen, maar groene elektriciteit en waterstof te laten draaien. Ook zet het samenwerkingsverband zich in voor het aanpassen van Europese regels voor de toepassing van CCS.

Zie ook: Havenbedrijf en vliegveld zetten in op synthetische kerosine