Selecteer Pagina

CO2-kosten voor zeeschepen

door | 2 dec, 2022 | Duurzaamheid, Haven, Nieuws

English translation ->

De Europese Unie voert per 1 januari 2024 CO2-kosten voor zeeschepen in. Dit geldt zowel voor het transport binnen als van en naar Europa.

Het Europese Parlement en de lidstaten hebben hierover deze week een akkoord bereikt. Vanaf 1 januari gaan alle zeeschepen in Europa betalen voor hun CO2-uitstoot. Daarmee gaan de rederijen onder het ETS-systeem vallen.  Deze maatregel maakt deel uit van het Fit for 55-pakket. 

CO-kosten

Volgens berichtgeving in het FD gaat de verplichting gelden voor schepen met een bruto tonnage van 5.000 of meer. De uitstoot op transportroutes tussen havens in de EU gaat voor 100 procent gelden. Voor routes tussen een EU-haven en een haven buiten de EU zal de CO2-uitstoot voor de helft meetellen. Het transport over zee zal hierdoor duurder worden, is de verwachting. De CO2-kosten gaan gelden voor alle soorten zeeschepen, variërend van containerschepen, tankers tot en met ferry’s aan toe.

Kleinere schepen

Nick Lurkin, beleidsadviseur klimaat en milieu bij de KNVR, zegt tevreden te zijn over het voorlopige akkoord. In het FD zegt hij: “Alleen hadden we graag gewild dat de verplichting ook voor kleinere schepen vanaf een bruto tonnage van 400 was gaan gelden.” De Europese Commissie gaat in 2026 bekijken of de maatregel ook naar kleinere schepen kan worden uitgebreid. 

Zie ook: Walstroomproef bij Vopak in Botlek

English translation

CO2 charges for seagoing vessels

The European Union is introducing CO2 charges for seagoing vessels from 1 January 2024. This applies both to transport within and to and from Europe.

The European Parliament and member states reached an agreement on this this week. From 1 January, all seagoing vessels in Europe will pay for their CO2 emissions.This will bring shipping companies under the ETS system. This measure is part of the Fit for 55 package.

All types of vessels

According to reports in the Dutch newspaper FD, the obligation will apply to ships with a gross tonnage of 5,000 or more. Emissions on transport routes between EU ports will be 100 per cent. For routes between an EU port and a port outside the EU, CO2 emissions will count for half. This is expected to make maritime transport more expensive. The CO2 charges will apply to all types of ocean-going vessels, ranging from container ships and tankers to ferries.

Smaller ships

Nick Lurkin, policy adviser on climate and environment at KNVR, says he is pleased with the preliminary agreement. In the FD, he says: “Only we would have liked the obligation to also apply to smaller ships from a gross tonnage of 400 onwards.” The European Commission will review in 2026 whether the measure can also be extended to smaller ships.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!