Selecteer Pagina

Chemieproducenten en groothandels massaal in de fout

door | 12 feb, 2021 | Archief, Veiligheid

English translation ->

Meer dan tweederde (70 procent) van de producenten van lijmen, harsen en kitten en groothandels van chemische producten houdt zich niet aan de regels. Dit blijkt uit een controle van Inspectie SZW.

Inspectie SZW heeft een inspectie onder 70 bedrijven gedaan, waarbij het zich richtte op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In het bijzonder ging het daarbij om carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR-) stoffen en sensibiliserende stoffen.

Maatregelen treffen

Daarbij bleek dat 70 procent van de geïnspecteerde bedrijven zich niet aan de geldende wetten en regels houdt. “Dit zou kunnen betekenen dat medewerkers onvoldoende zijn beschermd tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen”, stelt Inspectie SZW. De overtreders kregen een waarschuwing of moeten binnen een bepaalde periode maatregelen treffen.

Groothandels en producenten

Producenten van lijmen, kitten en harsen en groothandels van chemische producten kunnen komend jaar rekenen op een her- of vervolginspectie door de dienst. Blijken bedrijven dan hun zaakjes niet beter op orde te hebben, dan kunnen er boetes worden opgelegd.

Zie ook: Groot onderhoud op anderhalve meter afstand

English translation

Chemical producers and wholesalers make massive errors

More than two-thirds (70 percent) of manufacturers of adhesives, resins and sealants and wholesalers of chemical products do not comply with the rules. This is evident from an inspection by the Inspectorate SZW.

The Inspectorate SZW carried out an inspection among 70 companies, focusing on exposure to hazardous substances. The focus was on carcinogenic, mutagenic, reprotoxic (CMR) substances and sensitising substances.

Warning

This revealed that 70 percent of the companies inspected do not comply with the applicable laws and regulations. “This could mean that employees are insufficiently protected against exposure to hazardous substances”, states the Inspectorate SZW. The offenders received a warning or have to take measures within a certain period of time.

Follow-up inspection

Producers of adhesives, sealants and resins and wholesalers of chemical products can count on a repeat or follow-up inspection by the service next year. If companies are not better organised by then, fines can be imposed.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!