Onderhoudsstop

Aan de raffinaderij van Shell Pernis wordt deze maand groot onderhoud gepleegd. Vanwege de corona-uitbraak zijn extra maatregelen getroffen. Zo moeten medewerkers anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Waar bij de ene raffinaderij (Gunvor) het groot onderhoud wordt uitgesteld, gaat die bij de andere (Shell Pernis) gewoon door. Nou ja, gewoon… Shell heeft verschillende extra maatregelen getroffen, om ervoor te zorgen dat de turnaround veilig kan verlopen.

Groot onderhoud

Shell laat zich hierbij leiden door de maatregelen die door de overheid zijn getroffen. Medewerkers moeten op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Als die afstand toch minder is, moeten zij gelaatsschermen en andere beschermende hulpmiddelen dragen. Ook zijn de lunchruimtes anders ingericht, ook weer om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden. Verder zijn de pauzes en schema’s zoveel mogelijk gespreid, om ‘opeenhopingen van mensen’ tegen te gaan.

Standaard PBM’s

Door de werkzaamheden te verspreiden zegt Shell het aantal medewerkers op het terrein bijna te kunnen halveren. De mensen worden getraind hoe om te gaan met de bijzondere omstandigheden en ook stelt de oliemaatschappij de richtlijnen en regels te handhaven. Tot slot draagt iedereen standaard PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen). “Zowel Shell Pernis als de aannemers beginnen met het volste vertrouwen aan de onderhoudsstop”, kondigt Shell op haar website aan. (Foto: Shell)

Zie ook: Corona-update 7: Gunvor stelt onderhoudsstop uit