Energie

Zuurstof

Industriële afnemers van zuurstof gezocht

In de haven bestaan plannen om uit groene elektriciteit waterstof te maken. Daarbij komen ook grote hoeveelheden zuurstof vrij. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs zoeken hiervoor afnemers. (with English translation)
Groene methanol

Maersk zet in op groene methanol

Anders dan andere grote containerrederijen gaat Maersk niet op LNG, maar op groene methanol varen. In 2023 moet het eerste methanol-schip in de vaart worden genomen. (with English translation)
Aluchemie

Aluchemie gaat deuren sluiten

Aluchemie in Rotterdam kondigt aan zijn activiteiten aan het eind van dit jaar te staken. Door een overcapaciteit aan aluminium staan de prijzen sterk onder druk. (with English translation)
Groenewaterstoffabriek

Uniper en havenbedrijf onderzoeken bouw groenewaterstoffabriek

Het Havenbedrijf Rotterdam en Uniper onderzoeken de mogelijkheid om op de Maasvlakte een groenewaterstoffabriek te bouwen. Nu heeft Uniper daar een op kolen draaiende energiecentrale. (with English translation)
Bioraffinaderij

Finnen overwegen bouw bioraffinaderij in Rotterdam

UPM Biorefining heeft plannen een nieuwe bioraffinaderij te bouwen. Hiervoor heeft het twee locaties op het oog: in Rotterdam en Finland. (with English translation)
Waterstof

Rli erkent kansen die waterstof biedt

Waterstof is een onmisbare schakel in de energietransitie, erkent de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). In een advies spoort het de overheid aan infrastructuur aan te leggen. (with English translation)

Stap voor stap vooruit

Waak voor hypevorming over waterstof, waarschuwt Marcel Galjee (Nouryon). Een waterstofeconomie is niet van vandaag of morgen uit...

De inzet is verdubbeling

Nu Eneco is verkocht, heeft de gemeenteraad van Rotterdam 100 miljoen euro opzij gezet voor een nieuw Energietransitiefonds dat de energietransitie in...
Adaptief simulatiemodel

Adaptief simulatiemodel voor Rotterdamse energietransitie

Een consortium werkt aan de ontwikkeling van een adaptief simulatiemodel, dat duidelijk moet maken hoe investeringen in de energietransitie kunnen uitpakken. Dit geeft inzicht in de toekomstbestendigheid van investeringen. (with English translation)
waterstof

Castelein maant overheid tot spoed met waterstof

ls we in Nederland te lang niets doen op het gebied van waterstof, dan is de kans niet ondenkbeeldig dat we de boot missen. Dit zegt ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. (with English translation)
- Advertentie -