Selecteer Pagina

Castelein maant overheid tot spoed met waterstof

door | 11 jan, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie, Infrastructuur

English translation ->

Als we in Nederland te lang niets doen op het gebied van waterstof, dan is de kans niet ondenkbeeldig dat we de boot missen. Dit zegt ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.

“Als je traditioneel blijft denken in schotten en beperkingen en in wat níet zou moeten, dan gaan we er niet komen”, verklaart Castelein in gesprek met het FD. Hij ziet in waterstof een belangrijke rol weggelegd. Het kan worden gebruikt als brandstof in de industrie en het transport en ook kan waterstof in de chemie als grondstof dienen. De haven van Rotterdam kan een hub voor waterstof worden, verwacht de directeur van het havenbedrijf. Vanuit Rotterdam kunnen Chemelot en Noordrijn-Westfalen van waterstof worden voorzien.

Waterstof

Daarvoor is infrastructuur nodig, beseft Castelein. En snel, want de concurrentie wacht niet. Hij verwacht dat een nieuwe Duitse kanselier na de verkiezingen dit jaar met waterstof aan de slag zal gaan. “Je moet nu stappen durven zetten. Als de Duitsers de waterstofeconomie vormgeven, kijken ze ook waar gaat dat nu vandaan komen: Antwerpen, Rotterdam, Bremerhaven? Als we te lang wachten en blijven zitten, dan weet ik zeker wat we gaan krijgen, namelijk niks.”

Subsidie

Castelein doet een beroep op de overheid om te voorinvesteren in de aanleg van een pijpleiding en bedrijven helpt de onrendabele top weg te nemen. Hij pleit voor subsidie voor elektrolyserfabrieken en voor extra windstroom die in Rotterdam aanlandt. “We moeten groot durven denken”, aldus Castelein. (Foto: Ed Buying)

Zie ook: Castelein trekt duikpak aan voor inspectie kademuren

English translation

Castelein calls on government to speed up with hydrogen

If we don’t do anything in the field of hydrogen in the Netherlands for too long, there’s a good chance we’ll miss a great opportunity. This says ceo Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority.

“If you continue to think traditionally in terms of bulkheads and restrictions and in terms of what shouldn’t be done, we won’t get there,” Castelein explains in conversation with newspaper FD. He sees an important role for hydrogen. It can be used as a fuel in industry and transport, and hydrogen can also serve as a raw material in chemistry. The port of Rotterdam could become a hub for hydrogen, expects the director of the port authority. Chemelot and North Rhine-Westphalia can be supplied with hydrogen from Rotterdam.

Hydrogen

This requires infrastructure, Castelein realizes. And fast, because the competition doesn’t wait. He expects a new German chancellor to start working with hydrogen after the elections this year. “You have to dare to take steps now. If the Germans are shaping the hydrogen economy, they will also look at where that will come from: Antwerp, Rotterdam, Bremerhaven? If we wait too long and stay put, then I’m sure what we’re going to get, namely nothing.”

Subsidies

Castelein calls on the government to pre-invest in the construction of a pipeline and helps companies to eliminate the unprofitable top. He pleads for subsidies for electrolyser factories and for extra wind power to land in Rotterdam. “We must dare to think big,” says Castelein.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!