Isolatie – van inspectie tot optimalisatie

Het was voorheen vrij eenvoudig: een isolatiespecialist kwam langs en voerde de isolatietaak uit volgens de specificaties die je opgaf. Helemaal prima, meer verwachtten we van de isolatiespecialist niet. Maar vandaag de dag mogen we dat juist wel doen, vinden Jack Lenssen en Rudi Overbeek van Brand Energy & Infrastructure Services.

Tekst: Kim de Booij

“Vandaag de dag mag je van een isolatiespecialist verwachten dat die meedenkt, adviseert en voorziet in mogelijkheden, inspecties en voorspellend onderhoud”, begint regiomanager Jack Lensen. “Wat is de conditie van de isolatie? Hoe groot is het risico dat er iets aan de isolatie mankeert? Is er wellicht risico op of zijn er tekenen van corrosie onder isolatie? Wij vinden het de taak van de isolatiespecialist om hierin een proactieve rol te spelen.”

Inspecties

Collega en product manager Rudi Overbeek legt uit hoe ze dat invulling geven. “We voeren inspecties uit om de kwaliteit van de isolatie te bepalen. Met warmtemetingen kunnen we bijvoorbeeld zien waar er afwijkingen zijn en of er risico is op corrosie onder isolatie, CUI, is. Afhankelijk van het soort leiding, het proces en de temperaturen die ermee gemoeid zijn, kunnen we vervolgens advies uitbrengen of en wanneer er onderhoud nodig is.”

Data

BRAND gooit hierbij niet alleen warmtemetingen in de strijd, maar werkt ook met uitgebreide data van eigen én andermans onderzoeken en processen. Lenssen: “Wij zijn natuurlijk niet de enige die data verzamelen om bepaalde voorspellingen te doen en onderhoudscycli te bepalen”, legt Lenssen uit. “Ook de eigenaren van de plant en inspectiespecialisten doen dat. Een werkgroep van World Class Maintenance richt zich daarom sterk op het bundelen van deze informatie in de sector voor optimale inspectie. Daar sluiten we ons als BRAND graag bij aan.”

Actieplan

Inspectie, ook van isolatie, zou dan ook volgens BRAND een samenspel van alle stakeholders moeten zijn, eigenaar, inspectiedienst en uitvoerende partijen. “Samen kun je veel meer toegevoegde waarde bieden. In ons vakgebied kunnen we bijvoorbeeld beter bepalen of en wanneer er vervanging van isolatie nodig is en hoe groot het risico vanuit gebrekkige isolatiekwaliteit is op corrosie onder isolatie is. Hier maken we voor de eigenaar of inspectiedienst een helder actieplan over op. Daarbij houden we ook rekening met de risico’s die CUI in een specifieke situatie met zich mee kan brengen. Het is namelijk nogal een verschil of er door een leiding water of chemicaliën stromen.”

Duurzaamheid

Het is vervolgens aan het bedrijf om te bepalen of ze het plan ook daadwerkelijk willen uitvoeren. Vanzelfsprekend wordt hierbij kritisch naar de kosten gekeken. “Isolatie verdient zich over het algemeen binnen een jaar terug”, zegt Overbeek daarop. Dit zit niet alleen in het voorkomen van kosten door CUI, maar zeker ook in het voorkomen van energieverlies. En dat is een steeds belangrijker wordend issue voor de industrie, weten ze ook bij BRAND. “Goede isolatie speelt een heel grote rol in duurzaamheid en klimaatverbetering”, bevestigt Lenssen.

Berekening CO2-reductie

Steeds vaker gaan we procesonderdelen isoleren die voorheen bloot bleven liggen. “Flenzen, afsluiters en ondersteuningen bijvoorbeeld”, somt Overbeek op. “Die werden vaak niet voorzien van isolatie omdat dat handig is voor onderhoud, maar daar valt veel winst te behalen, in duurzaamheid en budget.” Maar hoeveel scheelt dat dan? Lenssen: “Die berekening kunnen we eenvoudig voor bedrijven maken. Is iets niet geïsoleerd of blijkt uit ons onderzoek dat iets matig of slecht geïsoleerd is, dan berekenen we het energieverlies. We laten vervolgens zien wat het isoleren kost, hoeveel energie ermee bespaard wordt én, misschien nog wel het belangrijkst, welke CO2-reductie er te behalen valt.”

Totaalprogramma

BRAND gaat graag nog een stap verder. Lenssen vertelt: “We hebben een totaalprogramma waarbij we de klant ontzorgen in inspectie, voorspelling van CUI en klimaatgericht werken. In samenwerking met gespecialiseerde bedrijven nemen we alles uit handen: inspecties, diktemetingen, CO2-berekeningen, onderhoud en reparatie inclusief steiger-, verf- en isolatiewerkzaamheden en het opmaken van heldere rapporten. De klant heeft er geen omkijken meer naar.”

Nieuwbouw

Dit zijn allemaal bestaande situaties, maar ook in nieuwbouw is het belangrijk om goed over isolatie na te denken. “En tijdig ook vooral. Wacht niet tot het eind van het nieuwbouwproces”, waarschuwt Overbeek. “Betrek ons al in de engineeringfase. We adviseren in constructies waarbij isolatie altijd optimaal aangebracht kan worden en inwateringsissues voorkomen kunnen worden. En we geven graag advies over de beste soort isolatie voor specifieke situaties. Dankzij alle kennis en expertise binnen onze organisatie, bieden we ook hierin veel toegevoegde waarde. Het is ons vak.”

Tips voor behoud van goede isolatie

  • Langdurig goede isolatie begint bij een goede constructie;
  • Behandel isolatie met respect, dat voorkomt beschadigingen en problemen;
  • Overweeg bij vervanging ook vernieuwing (verbetering) van materiaalsoort;
  • Geef de vakman tijd en ruimte om zijn vak goed te doen.

BrandSafway

  • Wereldwijd actief;
  • Gespecialiseerd in industriële diensten;
  • Lange historie en lange termijnvisie;
  • Uitstekende veiligheidsperformance.