Selecteer Pagina

Bp en HyCC samen in groenewaterstofproject

door | 3 feb, 2022 | Archief, Energie, Petrochemie

Foto: HyCC

English translation ->

Bp en HyCC (Hydrogen Chemistry Company) hebben een samenwerkingsovereenkomst voor een groenewaterstofproject getekend. Samen willen ze een 250 MW electrolyser op de Tweede Maasvlakte realiseren.

Beide partijen hebben het nieuws deze week bekendgemaakt. Het volgt op een haalbaarheidsstudie, waaruit blijkt dat H2-Fifty – zoals het project heet – een bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de industrie in Rotterdam.

Groenewaterstofproject

Wanneer de electrolyser in bedrijf is, zal het de raffinaderij van bp in Rotterdam van groene waterstof voorzien. Dat levert een CO2-reductie van 350.000 ton op. Bp en HyCC gaan dit jaar een technologie-aanbieder selecteren, het ontwerp van de fabriek verder verfijnen en beginnen met de milieustudies die nodig zijn voor de vergunningen. Een definitieve investeringsbeslissing staat voor 2023 gepland.

Koploper

“Opschaling van groene waterstofproductie maakt niet alleen de industrie in het Rotterdamse havengebied duurzamer, maar biedt Nederland ook de kans om koploper te worden in de waterstofeconomie. Met H2-Fifty zetten wij een serieuze stap in die richting”, zegt Marcel Galjee van HyCC. James Patterson (bp) meent dat het project de emissiereducties van zowel bp als haar klanten versneld helpt verlagen.

Zie ook: Waterstofambassadeurs willen naar uitvoering toe

English translation

Bp and HyCC together in green hydrogen project

Bp and HyCC (Hydrogen Chemistry Company) have signed a collaboration agreement. Together they want to realise a 250 MW electrolyser on the Second Maasvlakte in Rotterdam.

Both parties announced the news this week. It follows a feasibility study which showed that H2-Fifty – as the project is called – can contribute to making industry in Rotterdam more sustainable.

Technology provider

When the electrolyser is up and running, it will supply bp’s refinery in Rotterdam with green hydrogen. This will lead to a CO2 reduction of 350,000 tonnes. Bp and HyCC will select a technology provider this year, further refine the plant’s design and start the environmental studies needed for the permits. A final investment decision is planned for 2023.

Leader

“Scaling up green hydrogen production not only makes the industry in the port area of Rotterdam more sustainable but it also provides the Netherlands with an opportunity to become a leader in the hydrogen economy. H2-Fifty is a serious step in that direction”, says Marcel Galjee of HyCC. James Patterson (bp) believes that the project will help to accelerate the reduction of emissions for both bp and its customers.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!