Best practice voor chemielogistiek

Chemielogistiek

English translation ->

Bedrijven die actief zijn in de chemielogistiek doen er goed aan om van de best practice Veiligheidsbeheerssysteem gebruik te maken. Hiermee vallen de veiligheidscultuur en omgevingsveiligheid flink te verbeteren, stelt de VNCW.

De best practice biedt gebruikers volgens de Vereniging voor de Chemische Logistiek (VNCW) verduidelijking en ‘een meer gestructureerde denkrichting’, waarmee de veiligheidscultuur kan worden vergroot. Doordat gebruikers meer inzicht krijgen hoe de verschillende elementen van een veiligheidsbeheerssysteem in elkaar grijpen, zal dit de veiligheid in de hele keten ten goede komen, aldus de branchevereniging.

Veiligheid chemielogistiek

De VNCW nodigt bedrijven, overheden en andere organisaties uit om deel te nemen aan een inventariserende enquête. Aan de hand van de uitkomsten wil zij de best practice verder vorm geven. Er zal een basisopzet worden gemaakt en per element zullen verplichte onderdelen worden vastgesteld. Vervolgens wordt de best practice verder uitgeschreven en voorzien van voorbeelden. De VNCW verwacht dat door ‘de olievlekwerking van dit project’ de veiligheid in de logistieke keten wordt versterkt.

Zie ook: Eerste dag van de chemische logistiek

English translation

Best practice for chemical logistics

Companies active in the chemical logistics sector are well advised to make use of the best practice Safety Management System. The VNCW claims that this can significantly improve the safety culture and environmental safety.

According to the Association for Chemical Logistics (VNCW), the best practice offers users clarification and ‘a more structured mindset’, which can be used to enhance the safety culture. Because users gain more insight into how the various elements of a safety management system interact, this will benefit safety throughout the chain, according to the industry association.

Basic structure

The VNCW invites companies, authorities and other organisations to take part in a survey. Based on the results, the association wants to further shape the best practice. A basic structure will be drawn up and compulsory components will be determined for each element. The best practice will then be further elaborated and examples provided. The VNCW expects that ‘the knock-on effect of this project’ will strengthen safety in the logistics chain.