Selecteer Pagina

AVR onderzoekt recyclen rookgasreinigingsresidu

door | 5 jul, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Innovatie

Foto: AVR

English translation ->

AVR gaat onderzoeken of het rookgasreinigingsresidu kan recyclen. Het is hiervoor een partnership aangegaan met HaloSep, dat over een gepatenteerde technologie beschikt.

Het Zweedse HaloSep heeft een chemisch proces ontwikkeld, waarmee vliegas en zuur water van de rookgasreiniging kan worden behandeld. Er vallen drie ‘nuttige stromen’ uit te halen, zoals een kleine metaalfractie klaar voor recycling, een grote zoute waterige stroom en een mineraal product met constructieve eigenschappen.

Rookgasreinigingsresidu

AVR ziet kansen om met behulp van deze technologie ‘nog meer circulair’ te worden en zijn ‘footprint verder te verkleinen’. Vorige maand hebben AVR en HaloSep de eerste stap gezet. Er is een haalbaarheidsstudie met een conceptontwerp gemaakt. Ook is informatie voor milieu- en bouwvergunningen verzameld

‘Volgende stap’

“HaloSep heeft een heel interessante chemische recyclingtechnologie ontwikkeld die al operationeel is bij een afvalenergiecentrale in Kopenhagen. Deze technologie zou heel goed kunnen passen bij onze strategie om energie- en grondstoffen-efficiëntie te maximaliseren, en de CO2-footprint en milieu-impact te minimaliseren. Een volgende stap naar een wereld waarin niets onbenut blijft“, verklaart Michiel Timmerije, director energy & residues van AVR.

Zie ook: Restwarmte AVR en Cabot naar stoomnetwerk

English translation

AVR to investigate recycling of flue gas cleaning residue

AVR is going to investigate whether it can recycle the residue of flue gas cleaning. To this end, it has entered into a partnership with HaloSep, which has patented technology.

Sweden’s HaloSep has developed a chemical process for treating fly ash and acidic water from flue gas cleaning. Three ‘useful streams’ can be extracted, such as a small metal fraction ready for recycling, a large salty water stream and a mineral product with constructive properties.

First step

AVR sees opportunities to use this technology to become ‘even more circular’ and to ‘further reduce its footprint’. Last month, AVR and HaloSep took the first step. A feasibility study with a concept design has been made. Information for environmental and building permits was also collected.

Strategy

“HaloSep has developed a very interesting chemical recycling technology that is already operational at a waste-to-energy plant in Copenhagen. This technology could very well fit into our strategy to maximise energy and resource efficiency, and minimise the CO2 footprint and environmental impact. A next step towards a world where nothing goes unused”, explains Michiel Timmerije, AVR’s Director Energy & Residues.

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!