Selecteer Pagina

Aluchemie ontspringt miljoenenboete

door | 12 jul, 2021 | Archief, Duurzaamheid

English translation ->

Het gerechtshof vindt dat Aluchemie geen miljoenenboete hoeft te betalen voor een te hoge zwaveldioxide-uitstoot. Het Openbaar Ministerie had deze boete opgelegd.

Het Rotterdamse aluminiumbedrijf stootte jarenlang meer zwaveldioxide uit dan was toegestaan. Daarmee overtrad het de milieueisen en omgevingsvergunning. Het OM stelde dat sprake was van concurrentievervalsing. Aluchemie zou ‘onterecht voordeel’ hebben genoten. Ook had het bedrijf meer geld moeten steken in rookgasreinigingsinstallaties. Het OM legde Aluchemie daarom een boete op van 11 miljoen euro.

Miljoenenboete

Het gerechtshof oordeelt echter dat een aantal van de door justitie gebruikte rekenmethodes om dit concurrentievoordeel te berekenen, niet deugdelijk zijn. “Ook zijn er onvoldoende aanknopingspunten om dat voordeel op een goede en verantwoorde manier te kunnen schatten”, aldus het gerechtshof. Het zette daarom een streep door de boete. 

In cassatie

Bij dit besluit speelde ook mee dat Aluchemie gedurende die jaren in gesprek was met de autoriteiten over het uitbreiden van de milieuvergunning. Het OM kan nog in cassatie tegen de uitspraak van het hof. Aluchemie is nog tot het eind van dit jaar in bedrijf; daarna staakt het zijn activiteiten.

Zie ook: Aluchemie gaat deuren sluiten

English translation

Aluchemie escapes millions fine

The court of appeal has decided that Aluchemie does not have to pay a fine of millions of euros for excessive sulphur dioxide emissions. The public prosecutor had imposed this fine.

The Rotterdam aluminium company emitted for years more sulphur dioxide than allowed. In doing so, it violated environmental requirements and its environmental licence. The prosecutor stated that there was a distortion of competition. Aluchemie would have enjoyed ‘unfair advantage’. Also, the company should have invested more money in flue gas cleaning installations. Therefore the prosecutor imposed a fine of 11 million euros on Aluchemie.

Unsound

However, the court of appeal ruled that some of the calculation methods used by the prosecution to calculate this competitive advantage were not sound. “There are also insufficient leads to be able to estimate that benefit in a proper and responsible manner”, says the court. Therefore, the court withdraws the fine.

Appeal

Another factor in this decision was that Aluchemie had been in talks with the authorities during those years about expanding its environmental permit. The public prosecutor can still appeal the court’s decision. Aluchemie will be operational until the end of this year, after which it will close its doors.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!