Selecteer Pagina

Air Liquide treft voorbereidingen op afvangen van CO2

door | 11 nov, 2022 | Archief, Maintenance, Veiligheid

Foto: Mourik

English translation ->

Tijdens een grote turnaround heeft Air Liquide voorbereidingen getroffen op het afvangen van CO2 uit de waterstofinstallatie. Ook vond regulier onderhoud plaats.

De turnaround vond de afgelopen weken in Rozenburg plaats bij Air Liquide, waarbij het zich liet bijstaan door Mourik. Er werden reguliere turnaroundwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het onderhoud van equipment, wettelijke inspecties en er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd.

Afvangen van CO2

Daarnaast is de waterstofinstallatie van Air Liquide voorgeprepareerd op het afvangen van CO2. Het bedrijf wil zijn CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd hebben in 2035. Daarvoor filtert het CO2 uit de restgassen uit de fabriek. Dit wordt vervolgens naar een opslagplaats getransporteerd. Air Liquide neemt deel aan verschillende CO2-afvangprojecten wereldwijd, waaronder Porthos.

Juiste mentaliteit

Bij de turnaround heeft Air Liquide Mourik ingeschakeld, dat nieuwe off-gasheaders plaatste in het fornuis van de waterstofinstallatie. Mourik heeft het leidingwerk geproduceerd, gecoat en gemonteerd. HSEQ manager Rob Laarman van Air Liquide is te spreken over de verrichtingen van Mourik: “De kwaliteit van het werk is goed en ze presteren ook goed op het gebied van veiligheid. Voor Air Liquide is veiligheid heel belangrijk en in deze werkomgeving moet je de juiste mentaliteit hebben. Het is goed om te zien dat de vaklieden van Mourik die hebben.”

Zie ook: Porthos verwacht vertraging door uitspraak RvS

English translation

Air Liquide prepares for CO2 capture

During a major turnaround, Air Liquide made preparations to capture CO2 from its hydrogen plant. Regular maintenance also took place.

The turnaround took place at Air Liquide in Rozenburg in recent weeks, during which it was assisted by Mourik. Regular turnaround work was carried out, such as equipment maintenance, statutory inspections and several improvements were made.

CO2 capture

In addition, Air Liquide’s hydrogen plant was prepped for CO2 capture. The company aims to have significantly reduced its CO2 emissions by 2035. To do so, it filters CO2 from the plant’s residual gases. This is then transported to a storage facility. Air Liquide participates in several CO2 capture projects worldwide, including in Porthos.

Right mentality

In the turnaround, Air Liquide engaged Mourik, which installed new off-gas headers in the furnace of the hydrogen plant. Mourik manufactured, coated and assembled the pipework. Air Liquide’s HSEQ manager Rob Laarman is pleased with Mourik’s performance: “The quality of the work is good and they also perform well in terms of safety. For Air Liquide, safety is very important and in this working environment you have to have the right mentality. It is good to see that Mourik’s craftsmen have it.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!