Selecteer Pagina

Aandacht voor veiligheid transport ammoniak

door | 21 mrt, 2023 | Nieuws, Veiligheid, Waterstof

Ammoniak

Foto: Berenschot

English translation ->

Het vervoer van waterstof en ammoniak kan het beste via buisleidingen gebeuren, stellen TNO, Berenschot en Arcadis. Zij vinden dat nieuw veiligheidsbeleid moet worden ontwikkeld.

De komende jaren zullen grote hoeveelheden ammoniak en waterstof naar de haven van Rotterdam worden getransporteerd, en van daaruit deels naar het achterland gaan. TNO, Berenschot en Arcadis hebben onderzocht welke gevolgen dit heeft op het gebied van veiligheid. Zij presenteren hun bevindingen deze week.

Ammoniak en waterstof

Het is niet de vraag óf het huidige veiligheidsbeleid rond gevaarlijke stoffen onder druk komt te staan, vinden de drie organisaties, maar wanneer en voor welke transportmodaliteit en op welke plek als eerste. Dit trekt niet alleen een grote wissel op de infrastructuur en de omgeving, ook nemen de risico’s toe. “De potentiële effecten van een incident kunnen heel ver reiken”, aldus het rapport ‘Volumes Modaliteiten en Veiligheid Waterstofrijke Energiedragers’.

Maatregelen

Volgens TNO, Berenschot en Arcadis is het belangrijk dat er grote ammoniakkrakers, buisleidingen voor waterstof en ammoniakbuisleidingen komen. Verder dienen veiligheidsaspecten en risicobeperkende maatregelen nu al aandacht te krijgen in wet- en regelgeving.

Zie ook: HyCC legt partijen vast voor groenewaterstofproject

English translation

Attention to safety of ammonia transport

The transport of hydrogen and ammonia is best done via pipelines, argue TNO, Berenschot and Arcadis. They believe new safety policies should be developed.

In the coming years, large quantities of ammonia and hydrogen will be transported to the port of Rotterdam, and from there, some of it will go to the hinterland. TNO, Berenschot and Arcadis have studied the safety implications of this. They present their findings this week.

Huge burden

The question is not whether the current safety policy around hazardous substances will come under pressure, the three organisations believe, but when and for which transport modality and in which place first. This not only places a huge burden on infrastructure and the environment, but also increases the risks. “The potential effects of an incident can reach very far,” says the report ‘Volumes of Modalities and Safety of Hydrogen-rich Energy Carriers’.

Risk reduction

According to TNO, Berenschot and Arcadis, it is important to have large ammonia crackers, hydrogen pipelines and ammonia pipelines. Furthermore, safety aspects and risk reduction measures should already receive attention in – and regulations.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!