Selecteer Pagina

783,5 miljoen voor waterstofproductie

door | 21 dec, 2022 | Duurzaamheid, Energie, Nieuws, Petrochemie

Beeld: Shell

English translation ->

Zeven Nederlandse projecten op het gebied van waterstofproductie ontvangen een subsidie van in totaal 783,5 miljoen euro. Samen hebben de projecten een vermogen van 1.150 megawatt aan elektrolyse voor de productie van waterstof.

RVO heeft de voorbije maanden aanvragen beoordeeld voor de Europese IPCEI-subsidie. In totaal was 800 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om de tweede ‘golf’ van deze regeling, die gericht is op het verduurzamen van de industrie. 

Waterstofproductie

Deze week zijn de bedrijven achter de zeven projecten geïnformeerd dat hun projecten zijn goedgekeurd en dat ze subsidie ontvangen. Het gaat om de volgende bedrijven: Rotterdam Hydrogen Company B.V. (Shell), H2ermes B.V., Air Liquide Industrie B.V. (twee projecten), HyCC / H2-Fifty B.V., Ørsted Hydrogen Netherlands Holding B.V. en Engie Energie Nederland N.V. Deze bedrijven zijn van plan om hernieuwbare waterstof in te zetten voor raffinageprocessen, staal- of kunstmestproductie.

Derde en vierde golf

De derde golf van de IPCEI-regeling richt zich op opslag- en importinfrastructuur. Hiervoor is 595 euro beschikbaar. Hiervoor kon afgelopen maand worden ingeschreven. De vierde golf (199 miljoen euro voor waterstof in mobiliteit en transport) wordt volgend jaar gepubliceerd.

Zie ook: Shell legt automatiseerder vast voor Holland Hydrogen I

English translation

783.5 million for hydrogen production

Seven Dutch hydrogen production projects will receive grants totalling €783.5 million. Together, the projects have a capacity of 1,150 megawatts of electrolysis for hydrogen production.

RVO has assessed applications for the European IPCEI grant in recent months. A total of €800 million was available. This is the second ‘wave’ of this scheme, aimed at making industry more sustainable.

Companies

This week, the companies behind the seven projects were informed that their projects have been approved and that they will receive grants. They are the following companies: Rotterdam Hydrogen Company B.V. (Shell), H2ermes B.V., Air Liquide Industrie B.V. (two projects), HyCC / H2-Fifty B.V., Ørsted Hydrogen Netherlands Holding B.V. and Engie Energie Nederland N.V. These companies plan to use renewable hydrogen for refinery processes, steel or fertiliser production.

Third and fourth wave

The third wave of the IPCEI scheme focuses on storage and import infrastructure. For this, €595 is available. This could be applied for last month. The fourth wave (€199 million for hydrogen in mobility and transport) will be published next year.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!