Selecteer Pagina

Hanko

door | 1 jun, 2023 | Bedrijveninfo

Waterstof en LNG interessant voor isolatiebranche

Het streven naar verduurzaming en de hoge energieprijzen maken het optimaal isoleren van productie- en opslaglocaties in de industrie belangrijker dan ooit. “Er worden op dit moment forse investeringen gedaan door asset owners”, stelt Hans van Gastel, sales director bij Hanko, distributeur en fabrikant van isolatiematerialen. 

Tekst: Mels Dees

Is energiebesparing nu vooral uit kostenoverwegingen interessant?

“De hoge prijs van energie heeft zeker geleid tot extra investeringen in isolatietechnologie. Mensen doen er alles aan om het energiegebruik te beheersen en kosten te besparen. Dat is het belangrijkste aspect. Daarnaast speelt, dat overheden door middel van wet- en regelgeving wel degelijk de CO2-uitstoot van bedrijven willen reduceren. Vanaf een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of meer per jaar moeten ondernemingen voldoen aan een informatieplicht energiebesparing. Gebruikt een onderneming 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas op jaarbasis, dan is al snel sprake van een onderzoeksplicht energiebesparing. Bedrijven moeten kunnen bewijzen dat ze stappen zetten op het gebied van energiebesparing en die regelgeving is opgezet om de CO2-uitstoot te verlagen. In de Europoort en omgeving controleert de DMCR er serieus op.”

Leiden die twee ontwikkelingen bij jullie tot nieuwe producten of proposities?

“Ja. We zien in de markt heel duidelijk een stijging in isolatiedikte. En daarnaast komen zeker ook nieuwe isolatiematerialen op de markt, die wij als distributeur leveren aan de installateurs.”

Vertel eens iets over die nieuwe materialen.

“Conventionele isolatie-oplossingen, zoals steenwol en glaswol, isoleren natuurlijk al goed, maar je hebt inmiddels een nieuwe generatie super-isolatiematerialen. Fabrikant Aspen Aerogels uit Amerika is koploper op dit gebied. Daarbij gaat het om producten op basis van cryo- en pyro-aerogel. In vergelijking met bijvoorbeeld steenwol isoleert dit nieuwe materiaal drie- tot viermaal zo goed.”

En met de huidige energieprijzen verdient een plant owner dat snel terug. 

“Dat is een belangrijk punt, de investeringen moeten uiteindelijk worden terugverdiend. Daar zie je nu eigenlijk twee ontwikkelingen. Er zijn bedrijven die bij nieuwbouw of vervanging de hoge prijs van deze innovatieve isolatiematerialen niet uit de weg gaan. Voor hen is de return on investment (ROI) zo interessant dat het de investering waard is. Een alternatief is een tussenoplossing die sommige ondernemingen gebruiken en waarbij de investering lager is. Zij kiezen er dan voor om een combinatie te maken tussen de nieuwe materialen, op basis van aerogel en de conventionele materialen, een zogenaamde hybride-oplossing. Dit kan door met verschillende lagen van materialen te werken. In dat geval is de terugverdientijd natuurlijk een stuk korter en is de economische haalbaarheid eenvoudiger te realiseren. Hanko berekent samen met klanten en fabrikanten de voor de investering interessante key-figures. Denk hierbij aan isolatierendement, energiebesparing, reductie CO2-uitstoot en ROI!”

Merk je de versterkte aandacht voor isolatie vooral bij turnarounds, of ook in andere situaties?

“Dat is een interessante vraag. Je hebt aan de ene kant inderdaad de turnarounds, maar daarnaast zie je in toenemende mate investeringen in nieuwe activiteiten. Denk daarbij aan de bouw van LNG-terminals. Sinds ruim een jaar gebruiken we minder tot geen Russisch gas meer en ook de winning van gas in Groningen loopt sterk terug. In plaats daarvan importeren we LNG, vloeibaar gas, uit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Daar zijn nieuwe terminals voor gebouwd, onder andere op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven. LNG wordt sterk gekoeld aangevoerd en opgeslagen, dus om dat veilig te doen zijn innovatieve isolatiemiddelen absolute noodzaak. Dat is heel interessant voor de klanten die onze producten daar installeren.”

En ook bij de overstap op een waterstofeconomie zijn er mooie uitdagingen op isolatiegebied.

“Zeker, de waterstoffabrieken die nu worden gebouwd of gepland staan, onder meer in de Europoort, vormen ook een nieuwe industrie voor onze klanten en onze producten.”

Wordt materiaal als glas- of steenwol bij vervanging eigenlijk hergebruikt?

“Niet direct een-op-een. Je ziet dat in de chemie en petrochemie dat het isolatiemateriaal altijd wel gecontamineerd is. Dit is het gevolg van bijvoorbeeld lekkages bij de flensen. Maar het materiaal komt wel terecht in de reclyclingprogramma’s en wordt dan als grondstof opnieuw bij de steen- en glaswolfabrikanten aangeboden. Wij spelen daar als distributeur ook een rol in.”

Want jullie zijn in eerste instantie een distributeur. 

“We zijn een distributeur van materialen naar de installateurs, maar hebben ook een stuk eigen productie. Zelf staan we niet op een plant, dat laten we aan de maintenance-bedrijven over. Wij leveren hun een uitgekiend assortiment, just-in-time en als nodig on-site, om al het mogelijke te doen aan verdere energiebesparingen bij hun klanten. En aan de reductie van de CO2-uitstoot. Daarnaast verzorgen we isolatietrainingen voor onze klanten, zodat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van isolatie.”

Hoe komen jullie, en de andere partijen in de isolatiebranche aan personeel voor al dit werk? 

“Dat is zonder meer een uitdaging, want naast de nieuwe ontwikkelingen gaat het gebruikelijke werk gewoon door. We zien dat er steeds meer kwalitatief goed opgeleid personeel naar Nederland komt, vooral vanuit Oost-Europa. Maar ook dan blijft de arbeidsmarkt een uitdaging.”

Terwijl het werk met nieuwe materialen en industrieën er wel leuker en afwisselender door wordt.

“Dat klopt, men is met nieuwe technieken bezig. Daarnaast zie je ook heel duidelijk dat die nieuwe materialen op basis van aerogel duurder zijn, waardoor het technisch niveau van de isolatiespecialisten nóg belangrijker wordt.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!