Selecteer Pagina

Tecona

door | 2 jan, 2024 | Bedrijveninfo

Yin en yang in assetmanagement

Operations en maintenance. Het zijn de yin en yang van je organisatie. De ene gebruikt assets het liefst maximaal om zo optimaal mogelijk te produceren. De ander wil assets juist zo optimaal mogelijk onderhouden voor een maximale levensduur. Hoewel die belangen soms tegengesteld zijn, zorgt een goed evenwicht daarin wel voor optimale business. Maar hoe bereik je dat evenwicht? 

Tekst: Kim de Booij

De ISO 55000 geeft het antwoord. Tenminste, in zekere zin. Deze internationale norm biedt basisprincipes voor assetmanagement en toont in grove lijnen aan wat je moet doen om je bedrijfsmiddelen op een effectieve en efficiënte manier te beheren. Denk aan het ontwikkelen van beleid, processen en procedures en het implementeren van een goed assetmanagementsysteem. “Maar daarmee ben je er nog niet”, zegt Jos Weekers, senior consultant bij Tecona, specialist in assetmanagement.

Twee grote uitdagingen

“Ja, de ISO 55000 levert je de handvatten om je assets goed te beheren. En als je dat goed doet, kun je je bedrijfsprestaties verbeteren, meer winst maken en zorgen voor een hogere beschikbaarheid en veiligheid. Er zijn alleen twee grote uitdagingen die je moet aangaan. De ene is om de vertaalslag te maken van alle uitgangspunten van de ISO 55000 naar de praktijk. En de andere is het mee zien te krijgen van zowel de medewerkers van operations als die van maintenance.”

Tecona Assetmanagement Model

Bij Tecona zagen ze dat veel bedrijven juist tegen die uitdagingen aanlopen. “Waar begin je? Welke stappen doorloop je in welke volgorde? En, zeker niet de minst uitdagende: hoe krijg je twee afdelingen, waar vaak toch een grote afstand tussen zit, bij elkaar? Omdat we deze worsteling bij veel bedrijven zagen, zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Dat is het Tecona Assetmanagement Model geworden. Met dit model geven we handen en voeten aan de ISO 55000.”

Eerst je basis op orde

Tecona helpt je met dit model te bepalen wat je als bedrijf belangrijk vindt, waar hiaten zitten en hoe deze opgelost kunnen worden. Het resultaat is dat je hiermee je business verbetert. Weekers: “Dat wil in principe iedereen, maar het is verleidelijk om ad hoc zaken op te pakken of je puur op nieuwe innovaties te richten. Iedereen heeft het over Industrie 4.0 en 5.0, maar belangrijker is dat je eerst je basis op orde brengt voordat je daarmee aan de slag gaat. Daarna zijn vervolgstappen veel makkelijker en effectiever.”

Leiderschap speelt cruciale rol

Inmiddels heeft Tecona al meerdere bedrijven begeleid via het Tecona Assetmanagement Model. “De ervaringen gebruiken we om het model verder aan te scherpen. Zo is bijvoorbeeld het grote belang van draagvlak bij directie en management nog maar eens extra duidelijk geworden. Leiderschap en cultuur zijn ook pijlers in de ISO 55000 en je merkt in de praktijk dat als dit niet goed zit, de rest veel minder effectief is. Het is cruciaal dat de leiders van een bedrijf het goede voorbeeld geven zodat het onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.”

Niet achterover leunen

Je zou kunnen zeggen: ‘ik wil graag verbetering van de bedrijfsresultaten, dus ga je gang Tecona, doe je ding, ik sta achter je’. Maar zo makkelijk kom je er wat Weekers betreft niet vanaf. “Het gaat er niet om dat je één keer de boodschap naar je achterban uitdraagt. Het is belangrijk dat je continu de ontwikkelingen volgt, proactief meedenkt en het goede voorbeeld geeft. Doe je dat niet en leun je achterover, dan kun je verwachten dat je medewerkers dat ook doen en dan verandert er niks.”

Van top-down naar bottom-up

Het mooie van dit aspect is dat het andersom ook werkt: goed voorbeeld doet goed volgen. Werk je proactief mee aan verandering, dan motiveer je daarmee automatisch je medewerkers om ook proactief mee te denken en bij te dragen. Zo ontwikkelt het proces zich van top-down uitdragen naar bottom-up resultaatverbetering. “Dit is niet nieuw”, relativeert Weekers. “Maar we houden ons er om allerlei redenen toch niet altijd aan. Daarom is het goed dat we er in ons model aandacht voor hebben.”

Doorontwikkeling

Tecona heeft lang aan het model gewerkt en het staat als een huis, maar men blijft het verder doorontwikkelen op basis van praktijkervaringen. “Ontwikkeling staat nooit stil en bovendien willen we toewerken naar het uitschrijven van best practices die we kunnen delen met onze toekomstige klanten. Zo willen we assetmanagement naar een steeds hoger niveau tillen.”

Cultuur speelt cruciale factor

“Realiseer je dat cultuur een grote rol speelt in assetmanagement”, zegt Weekers. “Maar cultuur kun je niet maken. Het krijgt mede vorm door wat jij als leider laat zien.”

Van handvatten naar concrete stappen

Bij assetmanagement zoek je naar de balans in risico’s, performance en waarde. ISO 55000 geeft je er de handvatten voor. Tecona vertaalt ze naar concrete stappen.

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!