Selecteer Pagina

Burckhardt Compression

door | 1 apr, 2023 | Bedrijveninfo

Veronika Schelling

Zuigercompressoren belangrijk bij waterstofeconomie

Burckhardt Compression is een zuigercompressorfabrikant die bij de overstap naar een waterstofeconomie een belangrijke rol zal spelen. “We staan aan de vooravond van een schaalvergroting.”

Tekst: Mels Dees

“We hebben een duidelijke focus op duurzame toepassingen die een grote rol spelen bij de energietransitie,” begint Veronika Schelling, H2 mobility & energy (HME) leader bij Burckhardt Compression AG, het gesprek. “Dit is een ontwikkeling waarbij we erg actief zijn. We investeren ook fors in producten voor de overstap op waterstof.”

Schelling benoemt de verschillende stadia en locaties die een rol spelen bij de grootschalige inzet van groene waterstof. “Er is allereerst de locatie waar elektriciteit wordt geproduceerd. Dat kunnen windmolens zijn, maar ook zonneparken in bijvoorbeeld Portugal.” Vaak wordt bij die productielocatie al waterstof geproduceerd en vloeibaar gemaakt, of omgezet in ammoniak. “Onze compressoren spelen daarbij al een belangrijke rol, want het elektrolyseproces geschiedt onder druk.” Dat geldt ook voor het vloeibaar maken van de waterstof, of het fabriceren van (vloeibare) ammoniak, als drager van de waterstof.

Netwerk van leidingen

Vervolgens wordt het product via onder meer schepen getransporteerd naar de havens. Bij de terminals wordt het gas behandeld, of vindt een conversie plaats van ammoniak naar waterstof en stikstof, waarvoor Burckhardt equipment levert. De waterstof die niet in de directe havenomgeving wordt gebruikt vindt via pijpleidingen een weg naar het achterland. Ook daarvoor zijn compressoren nodig, geeft Schelling aan, die eraan toevoegt dat in Nederland al pijpleidingcompressoren van Burckhardt Compression worden ingezet. “Je kunt de havens, zoals Rotterdam, zien als poort naar Midden-Europa. Hopelijk ontstaat er een netwerk van leidingsystemen om de waterstof te transporteren.”

Op de vraag of er bij groene waterstof nu echt al een markt is, of dat we het vooral over een belofte voor de (nabije) toekomst hebben, antwoordt Schelling: “Het is beide, op dit moment. We zien echt al veel projecten die worden gerealiseerd. En niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten en in Azië.” Concreet zien de specialisten van Burckhardt Compression ook al dat grote installaties worden gebouwd voor het vloeibaar maken van waterstof. “Daar dragen onze compressoren aan bij. Dat speelt overigens ook bij de opzet van een keten aan brandstofstations voor waterstof.” Projecten komen op het moment ook van de grond in Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Nieuwe markt

“We werken natuurlijk al decennia met waterstof in de industrie,” legt Schelling uit. “Toch zien we in de markt opvallende ontwikkelingen.” Allereerst geldt dat voor de klanten die actief worden met waterstof. “Het gaat soms echt om nieuwkomers in de markt. Die hebben meer advies nodig en ook daarvoor kunnen ze natuurlijk bij ons terecht.” Daarnaast speelt volgens de HME leader ook het feit dat, in tegenstelling tot de situatie in de olie- en gasindustrie, de ontwikkeling van een waterstofeconomie aan de ene kant en het vaststellen van standaarden en normen aan de andere kant nog niet met elkaar in balans is. “Zeker nu we aan de vooravond staan van een schaalvergroting is het zaak dat een duidelijk normenkader ontstaat”, stelt Schelling. “Men kan niet elk project vanaf nul beginnen.” 

Sterker nog: de snelle adoptie van waterstof door marktpartijen vereist van elke schakel in de keten een versnelling in doorlooptijd. Schelling: “In feite heb je het dan in zekere zin over de noodzakelijke randvoorwaarden die spelen bij projecten.” 

De grootste uitdaging voor Burckhardt Compression specifiek is echter technisch van aard. “De drukniveaus stijgen fors, tot wel 900 bar. Om daar invulling aan te geven, investeren we fors in R&D.” Die onderzoekslaboratoria doen onder meer intensief materiaalonderzoek. “Aan de ene kant gaat dat om onder meer staal, dat moet zorgen voor de mechanische stabiliteit van compressoren”, legt Schelling uit. “Maar de belangrijkste onderdelen die bepalen welke druk je kunt bereiken met waterstof vind je aan de binnenkant van de compressor.” Daarmee doelt de HME leader op de verschillende afdichtingen en kleppen. “Die ontwikkelen we ook in huis.” En als die materialen eenmaal geproduceerd zijn in een laboratoriumomgeving, dan moeten ze nog getest worden onder natuurgetrouwe omstandigheden. “Die praktijktesten moeten de simulatie in het laboratorium herbevestigen.” In samenwerking met de proceseigenaar ontstaat zo de meest optimale compressor, geeft Schelling aan.

Burckhardt Compression wereldwijd actief

Bij het in het Zwitserse Winterthur gevestigde Burckhardt Compression werken tussen de 2.700 en 3.000 mensen. De onderneming is wereldwijd actief, zowel als het gaat om productielocaties als bij het servicenetwerk. Een belangrijke productielocatie is overigens nog steeds gevestigd pal naast het Zwitserse hoofdkantoor. Er is daarnaast een grote site in India, maar ook in de VS, in Zuid-Korea en China zijn productie-plants. 

Naast deze fabricagedivisie beschikt Burckhardt Compression ook over een uitgebreide services-tak. Die heeft vestigingen op meer dan veertig locaties wereldwijd, waaronder in Nederland. “We moeten natuurlijk in de buurt zijn van onze klanten, zodat we snel service kunnen verlenen als dat nodig is”, zegt Veronika Schelling.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!