Selecteer Pagina

Krohne

door | 1 apr, 2023 | Bedrijveninfo

‘Regelgeving loopt achter bij CO2 en waterstof’

Krohne is met een historie van meer dan een eeuw een specialist in het meten van een breed scala aan vloeistoffen en gassen. “Het belang van nauwkeurige meting van CO2- en waterstof-volumes op grote schaal is een nieuwe ontwikkeling. Daarbij speelt onze onderneming een belangrijke rol,” zegt Mark van der Zande, manager global industry division bij Krohne.

Tekst: Mels Dees

Wat is de impact van de energietransitie voor Krohne?

“De energietransitie betekent dat het belang van nauwkeurige metingen bij waterstof en CO2 groter wordt. Wij bouwen en leveren de instrumenten ervoor.”

Dus eigenlijk is er geen verschil met de metingen in de fossiele industrie?

“Toch wel, want wat we met name zien, is dat de vraag naar ijkwaardige metingen stijgt. Dat zijn metingen waarover afgerekend wordt. Dat is bij olie en gas heel gebruikelijk. Een dergelijke meting is bijvoorbeeld noodzakelijk als het product de landsgrens overgaat, of als er belasting over moet worden betaald, of als er op een andere manier sprake is van een financiële transactie. Dat fenomeen kenden we nog niet in die mate bij CO2 en waterstof, maar zien we wel steeds vaker.”

Kunt u dat nader uitleggen?

“Je krijgt steeds meer bedrijven die waterstof produceren en die het aan een derde partij leveren, die dan het transport van waterstof verzorgt. Vervolgens gaat het naar de industrie. Voor al die leveringen zijn ijkwaardige metingen nodig, en dat gaan we nu ook zien voor andere gassen dan de traditionele volumes in olie, gas en LNG.”

Dus een praktijk die gold voor andere producten ontstaat nu ook bij CO2 en waterstof.

“Precies. Toch zien we nog een uitdaging. Bij het uitvoeren van ijkwaardige metingen speelt regelgeving en certificering een grote rol. Maar eigenlijk zijn die eisen nog niet helemaal duidelijk voor waterstof en CO2. Bij olie, gas en LNG is dat anders, want daar is in de loop van vele decennia een praktijk gegroeid met eisen en regelgeving. Inmiddels merk je dat de waterstofeconomie wel aan het opstarten is, maar dat de regelgeving nog een beetje achterloopt. En dat geldt ook voor ijkwaardige metingen bij CO2.”

Hoe gaan jullie om met die nog niet vastgelegde praktijk?

“We zijn met veel van onze klanten in gesprek en brengen natuurlijk ook onze kennis in. Je zou kunnen zeggen dat we onze honderd jaar ervaring aanwenden om snel stappen te kunnen maken in de waterstofeconomie. Uiteindelijk zul je zien dat net als voor fossiele brandstoffen de wetgeving en praktijk naar elkaar toegroeien en dat er een standaard ontstaat voor kalibratie van meetapparatuur.”

Hoe ver is die waterstoftransitie nou eigenlijk? We horen er veel over, maar in hoeverre is het al realiteit?

“Dat is een goede vraag. Als je kijkt naar de omvang die op termijn wordt verwacht dan is de huidige waterstofindustrie eigenlijk nog heel klein. Maar je ziet wel dat er al heel veel interesse is voor waterstof-equipment. Twee jaar geleden speelde het onderwerp nauwelijks, maar nu is er een continue communicatie over ijkwaardige oplossingen voor waterstof én CO2. Dat kunnen concrete aanvragen zijn voor projecten die nu nog prematuur zijn, maar ook voor trajecten die al heel concreet zijn.”

Er is dus daadwerkelijk sprake van groeiende belangstelling.

“Zeker. Drie tot vier jaar geleden waren er genoeg klanten die zich realiseerden dat waterstof op termijn belangrijk zou worden zonder echt de vertaalslag te maken naar de eigen business. Nu herkent en erkent iedereen toch wel dat hydrogen echt ‘the next big thing’ zal zijn.”

Wat ziet u als belangrijke trend in 2023?

“Vorig jaar was een bijzonder jaar, vooral door de energiecrisis en de vraagveranderingen in de markt voor olie en gas. Heel bijzonder was natuurlijk ook de impact van LNG op de wereldwijde energiemarkt. Dat zorgde voor een forse stijging in flowmetingen. Voor dit jaar verwachten we op dat gebied een stabilisatie. Daarnaast zien we dat de eerste grote waterstofprojecten los gaan komen in deze regio. Dat was eerder al het geval in het Midden-Oosten, maar nu start het ook in de Europoort.”

Ander sentiment bij CO2-metingen

Mark van der Zande noemt tijdens het interview waterstof en CO2 enige keren in één adem. Deels is dat ingegeven door de actualiteit; de energietransitie hangt immers nauw samen met de CO2-footprint. De inzet van waterstof als energiedrager moet die footprint verkleinen. Maar er speelt nog iets, stelt Van der Zande: “De perceptie van CO2 is anders dan die van veel andere gassen.” Het gaat immers in feite om een afvalstof. “Dat maakt het minder boeiend om erin te investeren dan in de innovatieve technologie die gepaard gaat met de adoptie van waterstof.” 

Maar de investeringen zijn wel nodig. “Bij het hele CO2-vraagstuk is interessant dat de CO2 credits die een onderneming krijgt, pas toegekend worden als de CO2 daadwerkelijk verwerkt is.” Van der Zande bedoelt daarmee dat je uiteraard continu moet meten, zowel bij het afvangen, als bij het transport per truck of pijpleiding, maar het belangrijkste moment is ijkwaardig te bepalen hoeveel CO2 daadwerkelijk wordt opgeslagen.

 

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!