Selecteer Pagina

Emmett Green

door | 1 apr, 2023 | Bedrijveninfo

Emmett Green organiseert rendabele energietransitie  

Een zo hoog mogelijk rendement voor bedrijf en milieu creëren bij elke stap in de verduurzaming van energieverbruik, is de crux voor elke business case in de energietransitie. Dat is de visie van Michiel Roelofs en Michiel Wildschut, oprichters van Emmett Green. Hun core business? Reinventing energy transition.

Tekst: Heleen van der Maas

“Een zo hoogwaardig mogelijke waardeketen neerzetten geldt dus ook voor de rol van waterstof in de energietransitie”, benadrukt Wildschut. “Dat betekent dat het primaire doel is om elektriciteit die is opgewekt met zonnepanelen of windmolens, op een nuttige manier in te zetten. Dan creëer je het hoogste rendement. Bij een overschot aan elektriciteit, ga je vervolgens kijken of het lucratiever is om het op te slaan of om te zetten in warmte of in waterstof. Als dit waterstof blijkt te zijn dan is het de bedoeling om dit ook op een manier in te zetten waarmee het hoogste rendement wordt bereikt. Denk aan hoge temperaturen in de petrochemische industrie, feedstock of logistiek waarbij elektrificatie op dit moment nog geen optie is, zoals scheepvaart en lange afstanden.”  

Techniek, finance en data

Wildschut en Roelofs hebben beiden een TU Delft- en Nyenrode-achtergrond. Vanuit hun zorgen over hoe de verduurzaming in Nederland wordt aangepakt, startten de mannen ruim vier jaar geleden het bedrijf Emmett Green met Inmiddels een team van 25 professionals in dienst. Roelofs: “Wij combineren verschillende takken van sport. Een daarvan is het ingenieursbureau waarmee we ons richten op hoogspanningsvraagtukken voor met name TenneT en de grote industrie. Omdat de energietransitie nogal kostbaar is maar wel zijn geld moet kunnen opbrengen, hebben we ook een finance-afdeling met bankiers die verstand hebben van financiering en het structureren van financiering.” 

Michiel Wildschut

Krachtige combinatie

Emmett Green heeft daarnaast een eigen applicatie ontwikkeld met inzicht in realtime energiemarktdata voor slimme analyse en sturing van flex assets. “Juist de combinatie van techniek, finance en data is enorm krachtig, merken we”, aldus Roelofs. “De praktijk heeft al laten zien dat bij een puur technische benadering van de energietransitie, projecten vastlopen”, gaat Wildschut verder. “En als er enkel vanuit financieel oogpunt naar gekeken wordt, gaat het ook niet gebeuren, simpelweg omdat de inhoud niet wordt begrepen. Wij voelen ons als een vis in het water op het grensvlak van complexe techniek, complexe finance en het hele stakeholderveld daaromheen.”   

Realistische energietransitie

Momenteel is Emmett Green betrokken bij verschillende energietransitieprojecten waarbij een rol is weggelegd voor waterstof. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een energietransitiesysteem waarmee een grote industriële partij, tevens grootverbruiker van gas, de transitie naar zero emission wil gaan maken. Wildschut: “Met onze applicatie analyseren we aan de hand van realtime energiemarktdata hoe de opslag van elektriciteit in een batterij en de productie van waterstof met een electrolyzer, economisch optimaal kunnen worden ingezet, gegeven een aantal scenario’s. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere TU Delft en is volkomen nieuw vanwege de combinatie van marktgegevens, elektriciteit, opslag en conversie, maar is tegelijkertijd heel realistisch en concreet.” De applicatie zet Emmett Green in voor enerzijds de planvorming op basis van simulatie en financiële besluitvorming, en anderzijds de aansturing van het operationele proces.  

Michiel Roelofs

Waterstof in Europoort

Ook werkt Emmett Green aan een offgrid batterij geschikt voor piekvermogens. Denk aan tijdelijke extra walaansluitingen in de haven of een tijdelijke oplossing voor een bedrijf dat de eerstkomende jaren niet in aanmerking komt voor een netaansluiting geschikt voor piekvermogens. In de regio Europoort zien Roelofs en Wildschut een rol voor Emmett Green weggelegd bij grootverbruikers van gas die willen onderzoeken hoe de transitie naar waterstof voor hen rendabel kan zijn bij het genereren van hoge temperaturen. 

Sluitende businesscase

Roelofs: “Bij de bedrijven waar wij ons op richten is meestal geen capaciteit en specifieke expertise beschikbaar om dit ernaast te doen. Bovendien is vaak niet de techniek maar het organiseren en integreren van het transitiedenken, de financiën én de techniek”, het struikelblok. Dat is precies het grensvlak waarop wij opereren.” “Bijvoorbeeld”, gaat Wildschut verder, “onze applicatie die nodig is om te kunnen snappen hoe je een sluitende businesscase kunt maken voor de transitie van aardgas naar waterstof, is niet iets wat veel bedrijven er even bij doen.” Vanwege hun corporate achtergrond kennen Wildschut en Roelofs de belangen die spelen op directieniveau. Dit maakt hen ideale sparringpartners voor het onderzoeken, ontwikkelen en realiseren van rendabele energietransitie.

Bijdragen aan de energietransitie? 

Professionals die willen bijdragen aan vooruitstrevende, realistische energietransitieprojecten, zijn bij Emmett Green van harte welkom. Wildschut: “De meeste van onze medewerkers hebben een TU-, WO energie- of HTS-achtergrond waarbij de een meer het profiel van een developer heeft, en de ander meer van een consultant.” “Voor dit type werk, dat zich afspeelt op het terrein van projectmanagement en strategische samenwerking met klanten, zijn dames zeer geschikt”, benadrukt Roelofs. “Affiniteit met techniek is weliswaar belangrijk als je verantwoordelijk bent voor het organiseren van zaken in een technische omgeving, maar daarvoor hoef je geen techneut te zijn. Als je maar de juiste vragen kunt stellen. Ik weet gewoon dat dames dat in het algemeen beter kunnen dan kerels.”

  

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!