Selecteer Pagina

10,7 GW meer windenergie op de Noordzee

door | 21 mrt, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie, Offshore

Archieffoto

English translation ->

Het kabinet wil meer windparken op de Noordzee bouwen. Dit moet de capaciteit voor windenergie op zee verdubbelen naar 21 gigawatt in 2030.

Er waren al twee gebieden voor de productie van windenergie op de Noordzee en daar komen er nu drie bij, ten noorden en noordwesten van Nederland. Ze heten Nederwiek, Lagelander en Doordewind. De namen zijn gekozen na een namenwedstrijd, waaraan 6.000 mensen meededen.

Offshore windenergie

“Dit is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar meer duurzame energie. Ter vergelijking, 10,7 gigawatt extra is twee keer zoveel als alle Nederlandse huishoudens samen gebruiken aan elektriciteit. Rond 2030 willen we 21 gigawatt uit windenergie op zee halen, waarmee windenergie op zee in 2030 onze grootste bron van elektriciteit is”, verklaart minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Groene stroom is ook belangrijk voor de industrie om de productieprocessen te verduurzamen.

Grondstofprijzen

Het kabinet wil een deel van de uitgaven voor de nieuwe offshore windparken betalen uit het Klimaatfonds. Het gaat daarbij om een bedrag van 1,69 miljard euro. Bij de bouw van windparken laten de gestegen energie- en grondstoffenprijzen zich wel voelen. Zo maakte Sif, producent van funderingen voor offshore windturbines, bekend dat er tekorten zijn aan metaal. Deze kan het bedrijf doorrekenen aan zijn klanten, maar de hoge gasprijzen zijn voor eigen rekening.

Zie ook: Volle kracht vooruit voor groene waterstof

English translation

10.7 GW more wind energy in the North Sea

The Dutch government wants to build more wind farms in the North Sea. This should double the capacity for wind energy at sea to 21 gigawatts in 2030.

There were already two areas for the production of wind energy in the North Sea and there will now be three more, to the north and north-west of the Netherlands. They are called Nederwiek, Lagelander and Doordewind. The names were chosen after a name contest, in which 6,000 people participated.

Largest source

“This is an important milestone in the transition to more sustainable energy. For comparison, an extra 10.7 gigawatts is twice as much as all Dutch households together use in electricity. By 2030, we want to generate 21 gigawatts from offshore wind energy, making offshore wind energy our largest source of electricity,” explained Minister Rob Jetten (Climate and Energy). Green power is also important for the industry in order to make production processes more sustainable.

Raw material prices

The Cabinet wants to pay part of the costs of the new offshore wind farms from the Climate Fund. The sum involved is €1.69 billion. The increased energy and raw material prices are making themselves felt in the construction of wind farms. For example, Sif, producer of foundations for offshore wind turbines, announced that there are shortages of metal. The company can pass these on to its customers, but the high gas prices are for its own account.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!