Selecteer Pagina

Werving opvolger Castelein ligt stil

door | 20 feb, 2023 | Haven, Nieuws

Opvolger

Foto: Havenbedrijf Rotterdam/Leon Willems

English translation ->

Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam vertrekt in juni, na dan drie termijnen te hebben gediend. Vanwege discussie over het salaris ligt de werving naar zijn opvolger stil.

Het AD maakt hier melding van. De werving naar een nieuwe ceo van het Havenbedrijf Rotterdam is afgelopen zomer gestart. In september lieten de Rotterdamse wethouders Robert Simons (haven) en Maarten Struijvenberg (financiën) de raad van commissarissen van het havenbedrijf lieten weten dat de nieuwe ceo minder moest verdienen dan Castelein (622.000 euro).

Salaris opvolger

Volgens de twee Leefbaar-politici mag Casteleins opvolger niet meer verdienen dan 223.000 euro, wat het maximum is volgens de Wet normering topinkomens (WNT). Deze is van toepassing op overheidsinstanties. Het havenbedrijf opereert zelfstandig, maar is voor 70 procent eigendom van de gemeente en voor 30 procent van de landelijke overheid.

Afgehaakt

Volgens het AD zijn Simons, Struijvenberg en burgemeester Aboutaleb over dit onderwerp in gesprek met minister Kaag van Financiën. Een mogelijke optie is om het salaris tussen 223.000 en 622.000 euro te laten uitkomen. De werving van Casteleins opvolger is inmiddels stilgevallen, laten ‘ingewijden’ het AD weten. Vanwege het gedoe over het salaris zou een aantal kandidaten zijn afgehaakt. Ook is het college van B&W erachter gekomen dat achttien medewerkers van het havenbedrijf meer dan 223.000 verdienen. Het college wil weten wie dit zijn, maar het havenbedrijf wil daar geen informatie over verschaffen.

Zie ook: Derde termijn voor Castelein bij havenbedrijf

English translation

Recruitment of successor Castelein at a standstill

CEO Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority will leave in June, having then served three terms. Due to discussion over salary, recruitment for his successor is at a standstill.

The AD reports this. The recruitment for a new CEO of the Port of Rotterdam Authority started last summer. In September, Rotterdam aldermen Robert Simons (port) and Maarten Struijvenberg (finance) informed the supervisory board of the port authority that the new ceo should earn less than Castelein (€622,000).

Maximum

According to the two Leefbaar politicians, Castelein’s successor should not earn more than 223,000 euros, which is the maximum according to the Wet normering topinkomens (WNT). This applies to government bodies. The port authority operates independently but is 70 per cent owned by the municipality and 30 per cent by the national government.

Dropped out

According to the AD, Simons, Struijvenberg and Mayor Aboutaleb are in talks with Finance Minister Kaag on the issue. One possible option is for the salary to be between €223,000 and €622,000. Meanwhile, the recruitment of Castelein’s successor has stalled, ‘insiders’ inform the AD. Because of the fuss about the salary, a number of candidates are said to have dropped out. The Municipal Executive also found out that 18 employees of the port authority earn more than 223,000. The college wants to know who these are, but the port authority does not want to provide information on this.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!